Izbornik

Naš kalendar za 2022. “Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih!”

Naš kalendar za 2022. “Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih!”

Kao i dosadašnjih godina, Ured pravobraniteljice za djecu objavio je godišnji zidni kalendar o pravima djece. Tema i naslov kalendara za 2022. godinu je “Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih!”, a njegova je svrha predstaviti, na jeziku bliskom djeci, sadržaj Općeg komentara br. 25 (2021.) o dječjim pravima u odnosu na digitalno okruženje, kao novog pratećeg dokumenta koji pomaže u interpretaciji Konvencije o pravima djeteta.

UN-ov Odbor za prava djeteta objavio je u ožujku 2021. novi opći komentar, kojim se potvrđuje da se Konvencija o pravima djeteta primjenjuje i u digitalnom svijetu. Dječja prava moramo poštovati, ostvarivati i štititi u stvarnosti u kojoj dijete živi, a ona danas u velikoj mjeri obuhvaća i digitalni svijet. Pandemijsko vrijeme potvrdilo nam je to na nebrojene načine u praksi pa smo se u protekle dvije godine imali prilike uvjeriti da digitalno okruženje pruža brojne nove mogućnosti ostvarivanja prava djeteta, ali ujedno donosi i niz rizika i opasnosti od povrede i zlouporabe tih prava.

O svemu tome govori i Opći komentar br. 25, u čijoj su izradi sudjelovale stotine stručnjaka za dječja prava. Osobito je važno istaknuti da su u stvaranju tog dokumenta sudjelovala djeca i mladi – njih 709 iz 28 zemalja svijeta, uključujući i Hrvatsku. Nakon brojnih konzultacija s djecom iz različitih zemalja i kultura, pokazalo se da je dječjim razmišljanjima zajedničko sljedeće: da djeca trebaju i žele pristup digitalnom svijetu; da smatraju da vlade njihovih država trebaju preuzeti odgovornost za zaštitu prava djece online; i da njihovi roditelji trebaju dobiti podršku kako bi razumjeli kako digitalni i svijet utječe na djecu. Upravo te poruke djece ugrađene su u Opći komentar br. 25, kao međunarodni dokument koji obvezuje sve države stranke Konvencije o pravima djeteta.

Svojim kalendarom “Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih!”, Ured pravobraniteljice za djecu želi pomoći da poruke iz tog važnog međunarodnog dokumenta dospiju do što većeg broja djece i pomognu im da razumiju svoja prava u digitalnom svijetu. Naslovi i poruke u kalendaru za 2022. slijede konvencijska prava djeteta i interpretiraju ih u skladu s digitalnim okruženjem, poput sljedećih:

Svako dijete ima pravo na svoja prava – online i offline: Putem interneta možemo doći do važnih informacija, savjeta i usluga. Omogućite nam da to činimo na siguran način!

Podrška roditeljima i obitelji – za bolju podršku djeci: Nemaju svi roditelji potrebna znanja o internetu! Država im treba pomoći da nauče i razumiju na koje sve načine digitalno okruženje koristi djeci … ali i koje rizike donosi i kako zaštititi djecu od njih.

Pravo na informacije i medijsku pismenost: Svakom djetetu trebaju znanja i vještine za sigurno korištenje digitalnih alata i izvora, te za kritičko razumijevanje medija!

Pravo na sigurnost i zaštitu od nasilja: Pobrinite se da djeca znaju kome mogu prijaviti nasilje i gdje mogu dobiti brzu pomoć i zaštitu od internetskog nasilja kad im zatreba!

Za atraktivan izgled kalendara osobito su zaslužne vedre ilustracije i crteži Zrinke Ostović, a dizajn potpisuje Valentina Dominić (Smak kolektiv). Kalendar ujedno predstavlja i skraćeni vodič kroz Konvenciju o pravima djeteta, kao i informacije o nužnoj zaštiti prava djece u digitalnom okruženju. Sadržava i poruke za odrasle, ali i poruke za djecu kojima se nastoji potaknuti djecu i mlade na razmišljanje o ovim aktualnim pitanjima.

U stvaranju kalendara korišteni su Opći komentar br. 25 (2021.) o dječjim pravima u odnosu na digitalno okruženje (dostupno na hrvatskom jeziku na https://dijete.hr/dokumenti/medunarodni-dokumenti/opci-komentari-odbora-za-prava-djeteta-un-a/), te materijali organizacije 5Rights Foundation: izvještaj o konzultacijama s djecom iz 28 zemalja svijeta “Our Rights in a Digital World” i dječja verzija Općeg komentara br. 25, pod nazivom “In Our Own Words – Children’s Rights in the Digital World”, koju su izradila djeca i mladi (dostupno na https://5rightsfoundation.com/newsroom/publications.html).

Cijeli kalendar možete pogledati i preuzeti ovdje.