Izbornik

Obilazak Dječjeg vrtića Kotoriba

Obilazak Dječjeg vrtića Kotoriba

U sklopu Dječjeg tjedna organizirani su i posjeti odgojno-obrazovnim ustanovama. U okviru programa obilazaka institucija u kojima se dulje ili kraće vrijeme nalaze djeca, kao i ovlasti Pravobranitelja za djecu da ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika obišla je 5. listopada 2016. godine Dječji vrtić Kotoriba u Kotoribi.

Važne informacije za pravobraniteljicu za djecu dobivene su kroz obilazak vanjskih i unutarnjih prostora vrtića, boravak u odgojnim skupinama te razgovor s ravnateljicom vrtića.

Obilazak je ujedno bio i prilika da se istaknu preporuke o zaštiti prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama, koje je pravobraniteljica uputila Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, u povodu početka pedagoške/školske godine, a koje se, među ostalim, odnose i na dječje vrtiće i zaštitu dječjih prava u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.