Izbornik

Objavljena nova stajališta Europske mreže pravobranitelja za djecu

Objavljena nova stajališta Europske mreže pravobranitelja za djecu

Na stranici Europske mreže pravobranitelja za djecu ENOC  (European Network of Ombudspersons for Children) nedavno su objavljeni dokumenti doneseni na 23. godišnjoj konferenciji ENOC-a, održanoj 25. i 26. rujna 2019. u Belfastu, u Sjevernoj Irskoj. Riječ je o Stajalištu ENOC-a o dječjim pravima u digitalnom okruženju te o Stajalištu o prestanku pritvaranja djece u imigraciji.

Zaštita dječjih prava u digitalnom okruženju bila je središnja tema kojom se ENOC bavio u protekloj godini, a s tim u vezi formirana je posebna radna skupina koju je koordinirao Ured pravobranitelja za djecu Sjeverne Irske. U pripremi stajališta ENOC-a prikupljani su podaci od članova ENOC-a te su konzultirani stručnjaci. Paralelno s radnom grupom, koja je pripremala tekst Stajališta, bila je aktivna i ENOC-ova mreža mladih savjetnika za djecu ENYA (ENOC Network of Young Advisers) koja je pripremila svoje Preporuke o dječjim pravima u digitalnom okruženju, a te su preporuke mladih u cijelosti integrirane u ENOC-ovo stajalište.

Vrijedno je istaknuti i da se ova stajališta objavljuju upravo u godini kad se širom svijeta obilježava 30 godina otkako je Generalna skupština UN-a donijela Konvenciju o pravima djeteta. Svijet je izgledao drukčije u to vrijeme, okruženje u kojem su djeca odrastala također, stoga taj univerzalni i svevremenski dokument nije mogao predvidjeti da će veliki broj djece u 21. stoljeću imati pristup brojnim digitalnim uređajima i da će, zapravo, nositi vlastita računala u džepu. To je donijelo nove mogućnosti, ali i vrlo ozbiljne izazove i prijetnje. Stoga je 30. rođendan Konvencije dobar trenutak za donošenje novog Općeg komentara uz Konvenciju o pravima djeteta, koji se u cijelosti odnosi na ostvarivanje i zaštitu prava djece u digitalnom okruženju. Inicijativa za izradu takvog Općeg komentara podnesena je prije nekoliko godina, a UN-ov Odbor za prava djeteta, nakon širokih konzultacija sa stručnjacima i djecom iz brojnih zemalja, upravo radi na uređivanju finalne verzije tog dokumenta.

Aktualno stajalište ENOC-a i Preporuke ENYA-e o ovoj tematici dostupni su na engleskom jeziku na poveznici https://enoc.eu/?p=2694. Uz njih su dostupni i podaci iz istraživanja i komparativna studija o stanju u europskim zemljama u odnosu na ostvarivanje prava djece u digitalnom svijetu (pripremila Elizabeth Milovidov).

Na istoj je poveznici dostupno i Stajalište ENOC-a o prestanku pritvaranja djece u imigraciji, koje je pripremila ENOC-ova radna grupa za djecu u pokretu. (Foto: @kinderrechtencommissariaat; sastanak ENYA-e u Bruxellesu, u lipnju 2019.)