Izbornik

Održan godišnji sastanak Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice

Održan godišnji sastanak Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice

Pripreme za provođenje vršnjačke ankete o televizijskim emisijama za djecu i mlade te za pokretanje natječaja za izbor novoga saziva Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS-a) bile su glavne aktivnosti na godišnjem sastanku MMS-a održanom 7. i 8. travnja 2017., u Donjoj Stubici u Termama Jezerčica. S pravobraniteljicom Ivanom Milas Klarić i njezinim suradnicama okupljene članice MMS-a planirale su svoje predstojeće zadaće.

Članovi MMS-a su prošle godine odlučili da će sami u svojim školama provesti anketu o interesima, navikama i željama svojih vršnjaka u vezi s praćenjem televizijskih programa. Taj je plan potekao iz rasprave i nezadovoljstva mladih sadržajima koji im se nude na televiziji, odnosno iz želje da nakladnici više uzimaju u obzir mišljenja djece i mladih pri izboru i emitiranju sadržaja namijenjenih mlađoj publici.

Članovi MMS-a načinili su kratki anketni upitnik o tv-programu, o njemu su raspravljali na svojem zatvorenom e-forumu, a na sastanku „uživo“ dodatno su ga korigirali i s odraslim savjetnicama pravobraniteljice za djecu dogovorili korake u njegovoj provedbi. Istraživanje će provesti u svibnju, a rezultati vršnjačke ankete poslužit će za izradu preporuka MMS-a televizijskim nakladnicima.

Vršnjačka istraživanja predstavljaju jedan od oblika dječje participacije, odnosno sudjelovanja u društvu. A pravo djece na participaciju jedno je od četiri temeljna načela Konvencije o pravima djeteta te su poticanje i razvoj dječje participacije važna zadaća i pravobraniteljice za djecu i svih ustanova i organizacija koje rade s djecom. Dječja participacija tema je i UNICEF-ovog istraživanja, čiji su voditelji prepoznali u modelu rada Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu jedan od vrijednih oblika dječjega sudjelovanja. U svibnju će se javno predstaviti rezultati UNICEF-ove „Analize stanja dječje participacije u Hrvatskoj“, a uz brojne stručnjake ondje će o svojem radu govoriti i djeca, među kojima i članovi MMS-a te su se na ovom sastanku pripremali i za to sudjelovanje.

Budući da u jesen istječe trogodišnji mandat ovoj generaciji MMS-a, njegove članove očekuje još jedan opsežan i složen zadatak: zajedno s pravobraniteljicom animirati djecu da se jave na natječaj za novi saziv MMS-a te među prijavljenim kandidatima izabrati dvadeset novih članova za sljedeće tri godine. Razgovor o predstojećem natječaju, koji će biti objavljen sredinom svibnja, i izborima novoga MMS-a potaknuo je prisjećanja na početak rada i upoznavanje sa zadaćama i misijom mladih savjetnika. Voditeljica MMS-a Davorka Osmak Franjić potaknula je djecu da slobodno iskazuju kakva su to iskustva bila za njih, da istaknu koji su im sadržaji rada i aktivnosti bili najzanimljiviji i koje su im informacije bile potrebne i korisne, te da predlože moguća poboljšanja i izmjene u radu s novom generacijom MMS-a.

Premda ih je sve pomalo rastužila spoznaja da će njihov saziv do kraja godine prestati s radom, djevojke iz MMS-a navodile su koliko je za njih važno iskustvo sudjelovanja u Mreži i koliko je važno omogućiti djeci takav način angažiranja u zastupanju prava djeteta te su izrazile spremnost maksimalno se angažirati i u izboru i u uvođenju u rad novih članova. Pred njima je još mnogo zajedničkoga posla s pravobraniteljicom i njezinim timom te još par ugodnih druženja.