Izbornik

Održan sastanak Savjetodavnog odbora za zaštitu djece s problemima u ponašanju

Održan sastanak Savjetodavnog odbora za zaštitu djece s problemima u ponašanju

Drugi sastanak Savjetodavnog odbora za zaštitu i tretman djece i mladih s problemima u ponašanju održan je putem Zoom platforme, 7. prosinca 2021. Na sastanku je, kao članica bila prisutna i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović. Predstavljene su do sada realizirane aktivnosti u okviru Programa ISKORAK, koji je usmjeren unapređivanju procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju u ustanovama socijalne skrbi i pravosuđa. Program se provodi od početka 2021. u suradnji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Ministarstva pravosuđa i uprave te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao neposredni izvoditelj programa.

Sukladno planu aktivnosti koje su najavljene na inicijalnom sastanku Savjetodavnog odbora početkom godine, članovi su informirani da je provedena planirana sveobuhvatna analiza stanja i potreba u odgojnim ustanovama, održane su regionalne edukacije stručnjaka u centrima socijalne skrbi i odgojnim ustanovama za procjenu potreba, rizika i snaga djece i mladih s problemima u ponašanju. Započeo je i intenzivan rad na kreiranju novog instrumenta za procjenu rizika, potreba i snaga djece i mladih s problemima u ponašanju koji će uskoro biti pušten u „pilot“ primjenu.

Sastanak je otvorila ravnateljica Zavoda za socijalni rad i predsjednica Savjetodavnog odbora Tatjana Katkić Stanić, a sve provedene aktivnosti i rezultate je predstavila voditeljica izv. prof. dr. sc. Ivana Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Članovi su dobili i sve informacije o tijeku ostalih planiranih aktivnosti. Na sastanku je rečeno da će svaka ustanova koju je posjetio istraživački tim dobiti opsežno izvješće i nalaz procjene njihovog stanja i potreba, sa zaključcima i preporukama, a istraživački tim će opće izvješće s utvrđenim potrebama uputiti i sustavu socijalne skrbi i pravosuđa.

Članovi Savjetodavnog odbora aktivno su se uključili u raspravu o dosadašnjim rezultatima iskazavši zadovoljstvo odrađenim poslom te njegovom razinom stručnosti i znanstvenog pristupa problematici ustanova za djecu i mlade s problemima u ponašanju. Zaključeno je i da je program ISKORAK najobuhvatniji pristup sustavnom unapređivanju uvjeta u odgojnim domovima u sustavu socijalne skrbi unatrag nekoliko desetljeća. Ured pravobraniteljice za djecu nastavit će pratiti daljnje provođenje programa te procjenu ishoda na razini učinkovitijeg ostvarivanja prava i interesa djece s problemima u ponašanju.