Izbornik

Održan webinar Platforme EU za dječju participaciju- „What children said about safety“

Održan webinar Platforme EU za dječju participaciju- „What children said about safety“

Na poziv i u organizaciji Tima Platforme EU za dječju participaciju, održan je webinar 18. siječnja 2024., na kojem su predstavljeni rezultati savjetovanja o sigurnosti djece koje se održalo u razdoblju od svibnja do listopada 2023. godine. U savjetovanju su kroz raspravu u fokus grupi sudjelovali i članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.

Djeca iz cijele EU imala su priliku progovoriti i podijeliti svoja razmišljanja, stavove i ideje o tome kako treba zaštititi djecu. Poziv za sudjelovanje na webinaru bio je namijenjen djeci koja su sudjelovala u konzultacijama, njihovim roditeljima/zakonskim skrbnicima te predstavnicima organizacija članica Platforme koje su doprinijele konzultacijama ili se žele upoznati s rezultatima. Među pozvanima bila su i četiri člana Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS), a jedan od njih je sudjelovao na webinaru.

Konzultacije su obuhvatile 1095 djece u dobi od 7 do 17 godina iz 21 zemlje Europske unije. Sigurnost djece, kao dio Radnog plana Platforme 2023-2024, važna je tema, stoga su djeca i tinejdžeri diljem Europe mogli reći što im pomaže da se osjećaju sigurno: npr. bolja higijena i zaustavljanje maltretiranja u školi, dovoljno novca za život, siguran prostor, više mjesta i aktivnosti za druženje, sigurnija igrališta i parkovi te više ulične rasvjete, kao i  više informacija i obuka za odrasle i djecu o sigurnosti na internetu.

Na jedno od pitanja koje se odnosilo na to što žele od odraslih, djeca su odgovorila kako žele da ih odrasli poštuju, slušaju i shvaćaju ozbiljno; da bi se odrasli trebali više truditi razumjeti dječje potrebe; da žele sudjelovati u donošenju odluka kod kuće i u školi, u svojim zajednicama i s vladama te da odrasli trebaju uključiti djecu u razvijanje rješenja za njihove probleme.

Sve izrečene ideje i potrebe djece pomoći će EU-u u sastavljanju preporuka o tome kako odrasli mogu bolje surađivati na sigurnosti djece. Preporuke će se dijeliti sa zemljama EU-a i moći će se koristiti u školama, bolnicama i svim mjestima na kojima se radi s djecom i tinejdžerima.

Više informacija dostupno je na poveznici https://eu-for-children.europa.eu/feeling-safe.

Webinar su pratile i savjetnice pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić i Danijela Žagar.

 

(Ilustracija preuzeta s https://eu-for-children.europa.eu/feeling-safe)