Izbornik

Održana Konferencija COPE-a: Međusektorska suradnja za djecu čiji su roditelji u zatvoru

Održana Konferencija COPE-a: Međusektorska suradnja za djecu čiji su roditelji u zatvoru

Paneuropska organizacija Children of Prisoners Europe – COPE, u partnerstvu s nizozemskom civilnom udrugom Exodus, organizirala je u Leidenu od 11. do 13. studenoga 2021. niz događanja pod zajedničkim naslovom “Vrijeme je za akciju, ali kakvu? Međusektorska suradnja za djecu čiji su roditelji u zatvoru” (Time to Act, How to Act? Cross-sectoral work for children with an imprisoned parent). Na tim je događanjima aktivno sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu psihologinja Maja Gabelica Šupljika. Ona je na COPE konferenciji zajedno s Ewelinom Startek, predstavnicom poljske civilne udruge koja se bavi djecom čiji su roditelji u zatvoru, održala pozvano predavanje pod naslovom “Međusustavna podrška i zlatno tkanje dostojanstva djeteta”. Prezentaciju je moderirao i postavljao pitanja nizozemski radijski i tv voditelj Frank du Mosch. Ostale prezentacije odnosile su se na programe u zatvoru Veenhuizen, na zatvor i obiteljski pristup, na očinstvo u pravosudnom procesu, na kamp za obitelj kao način održavanja veza i odnosa te su predstavljeni rezultati istraživanja o odnosu djece i očeva koji se nalaze u zatvoru. Konferenciji je nazočila i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

Nakon plenarnoga dijela rad se nastavio u malim grupama gdje su se na primjerima slučajeva analizirale mogućnosti i stvarna suradnja između najšireg spektra društvenih subjekata u ostvarivanju prava djece čiji su roditelji zatvorenici u različitim zemljama.

Na drugim pratećim događanjima predstavljena su neka hrvatska iskustva i prakse koja se odnose na udrugu Roditelji u akciji – RODA, koja blisko surađuje s Uredom pravobraniteljice za djecu i u području zaštite djece zatvorenika (i Ured pravobraniteljice za djecu i Udruga Roda članice su COPE-a), o čemu je govorila predsjednica Ivana Zanze.

Ekspertna skupina za djecu čiji su roditelji u zatvoru EuroPriza (Europska organizacija za zatvorske i penalne sustave)  održala je 11. studenoga radionicu “Implementacija Preporuka Vijeća Europe o djeci čiji su roditelji u zatvoru”, u kojoj se ovoj temi pristupilo kroz četiri aspekta: sigurnost i normalizaciju posjeta, odnos s organizacijama civilnog društva, što je to pravosudna obitelj te dječji glas i prikupljanje podataka. Predstavljeni su i primjeri implementacije iz Njemačke, Švicarske, Italije, Škotske i Nizozemske.

U sklopu konferencije, članovi COPE mreže su 13. studenoga posjetili ženski zatvor Nieuwersluis u blizini Utrechta. Zatvor ima četiri odjela i konferencijski centar gdje se zatvorenice obučavaju za poslove iz područja uslužnih djelatnosti posluživanja i pripreme hrane. Postoji i odjel s 30 ćelija koje služe kao kuća na pola puta u kojima se zatvorenice, kojima je preostala najviše jedna godina do okončanja kazne, pripremaju za izlazak iz zatvora radeći izvan zatvora ili se educirajući i pripremajući za buduće zaposlenje. Postoje i četiri ćelije za majku i dijete gdje trudnice ili majke koje su tek rodile žive s djetetom do djetetovog trećeg ili šestog mjeseca. Ako je za dijete dobro da provede dulje vrijeme s majkom, preseljavaju se u drugi ženski zatvor gdje postoji centar za skrb o majci i djetetu s više prostora u tzv. majčinom apartmanu. U zatvoru se provodi i program roditeljske podrške, a u krugu zatvora nalazi se i izdvojeni objekt u kojem majka može boraviti s djecom tijekom vikenda.