Izbornik

Održana konferencija „Uspostavljanje Barnahus modela u Hrvatskoj“

Održana konferencija „Uspostavljanje Barnahus modela u Hrvatskoj“

U organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave 30. siječnja 2024. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana je konferencija „Uspostavljanje Barnahus modela u Hrvatskoj“. Njome je započela provedba projekta Europske unije i Vijeća Europe, kojemu je cilj poboljšati pristup i kvalitetu pravosudnog sustava za djecu žrtve nasilja u Republici Hrvatskoj.

Na uvodnoj konferenciji sudjelovali su ministar pravosuđa i uprave dr. sc. Ivan Malenica, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, državni dužnosnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja, predstavnici Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturalnim reformama i Odjela Vijeća Europe za dječja prava, predstavnici Nacionalne agencije za djecu i obitelj s Islanda, Nacionalnog instituta za zdravlje i socijalnu skrb iz Finske, Odjela za pravosuđe prilagođeno djeci Ministarstva pravosuđa i Dječje kuće iz Slovenije, članovi Savjetodavne skupine za implementaciju modela Barnahus te predstavnici međunarodnih organizacija i organizacija civilnoga društva. Pravobraniteljica za djecu izrazila je zadovoljstvo prepoznavanjem nužnosti unaprjeđenja položaja djece žrtava u kaznenom postupku te je uputila snažnu podršku projektu uspostave modela dječje kuće kao odgovora na potrebe djece, u cilju razvoja pravosuđa prilagođenog djeci, za svako dijete pod jednakim uvjetima.

Projektom se želi podržati sva nadležna tijela u prvim koracima uspostave Barnahus modela kao modela odgovora prilagođenog djeci, za koordinaciju istraga o zlostavljanjima djece te pružanja sveobuhvatne usluge podrške djeci žrtvama i njihovim obiteljima pod jednim krovom. Time bi se smanjilo odugovlačenje u obradi takvih slučajeva i omogućilo da sva djeca žrtve seksualnog nasilja imaju pristup pravosuđu prilagođenom djeci.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati početnog izvješća za Republiku Hrvatsku, koje je izradilo Vijeće Europe nakon niza konzultacija s dionicima projekta, kako bi se prepoznali izazovi i glavne, konkretne potrebe budućeg uspostavljanja Barnahus modela te dale preliminarne preporuke. Predstavljeni su modeli i postignuća Finske, Islanda i Slovenije u uspostavi Barnahusa te su razmijenjena različita iskustva.

Na konferenciji su uz pravobraniteljicu za djecu sudjelovale savjetnice Gordana Filipović i Nina Ćurčić.