Izbornik

Okrugli stol: Položaj Istospolnih zajednica

Okrugli stol: Položaj Istospolnih zajednica

PRS.Okruglistol16112012Ured za ravnopravnost spolova, uz podršku Veleposlanstva Velike Britanije, organizirao je 16. studenoga 2012. u Zagrebu okrugli stol “Položaj istospolnih zajednica – novi pravni okvir”. Okrugli stol sadržavao je tri panela unutar kojih su domaći i strani pravni stručnjaci iznijeli svoja stajališta o nizu dilema koje se pojavljuju pri izradi zakonskih rješenja kojima se uređuje društveni položaj istospolnih zajednica.

 

Nazivi održanih panela bili su: 1. “Strategije zakonodavnog uređenja položaja istospolnih zajednica – komparativni pristup”; 2. “Socijalna, radna i porezna prava vezana uz sklapanje istospolnih zajednica”; i 3.”Istospolne zajednice i položaj djece – ustavni i obiteljski aspekti”.

U okviru drugog panela izlaganje je održao zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Goran Selanec, koji se osvrnuo na Direktivu 2004/38 o slobodi kretanja državljana Europske unije i pravima koja ta sloboda donosi. Istaknuo je kako u Republici Hrvatskoj postojeći pravni okvir koji se tiče položaja istospolnih zajednica nije u skladu s tumačenjem čl. 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Posebno je naglasio načelo jednakog postupanja te da prema Direktivi država nikada ne može automatski zabraniti ulazak članu/ici istospolne zajednice već ta zabrana mora biti obrazložena, ali ne činjenicom istospolne zajednice već nekom drugom objektivnom činjenicom. Istaknuo je kako EU ne zahtjeva od Hrvatske da na određeni način uredi status LGBT osoba, ali da EU jamči svojim državljanima i državljankama određenu listu prava (socijalna, zdravstvena, imovinska) bez obzira na to na koji način je država članica definirala ta pitanja.

U trećem panelu, koji se odnosio na položaj djece, izlaganja su održale prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac s Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Sanja Barić sa Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci.

Govoreći o pravnim aspektima posvojenja djece Aleksandra Korać Graovac istaknula je kako je moguće posvojenje biološkog djeteta jednog od partnera/ice te posvojenje djeteta koje nije biološko dijete jednog od partnera/ica. Spomenula je stav Europskog suda za ljudska prava prema kojem ne postoji obveza države da omogući bilo kome da posvoji dijete. Također je navela da ne postoji “pravo na roditeljstvo” niti “pravo na sklapanje braka istospolnih parova”. Naglašeno je da priroda obiteljskog prava prati društvene odnose, da ne smije biti predmet eksperimentiranja, s obzirom na moguće nepopravljive posljedice. Posebno je naglašeno da se u svim slučajevima treba paziti na interes djece, zaštitu djece prema Konvenciji o pravima djeteta te da, s obzirom da je društveno razmišljanje još uvijek suzdržano (čak i neprijateljsko) prema tom fenomenu, da se nikako ne smije dopustiti da djeca budu “ledolomci”, koji će na svojim leđima iznijeti teret promjena.

U svome izlaganju “Ustavnopravno načelo jednakosti u kontekstu pravnog uređenja istospolnih zajednica” Sanja Barić osvrnula se na pravne akte, prvenstveno na Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i na praksu Europskog suda za ljudska prava prema kojoj istospolne zajednice spadaju u pojam obitelji. Istaknula je kako pitanja vezana uz brak i obitelj određuju nacionalna zakonodavstva, a ne EU te kako ne postoji obveza priznavanja istospolnih zajednica temeljem prava EU. Međutim, ističe kako je Zakon o suzbijanju diskriminacije organski zakon koji je iznad Obiteljskog zakona i kao takav se treba primjenjivati. (Foto: www.prs.hr)