Izbornik

Okrugli stol “Kako komuniciramo o Europskoj uniji”

Okrugli stol “Kako komuniciramo o Europskoj uniji”

MVPEIhdr_logoU organizaciji GONG-a 24. svibnja 2011. održan je okrugli stol “Kako komuniciramo o Europskoj uniji: analiza Komunikacijske strategije i preporuke”. Skup, koji je održan u Hrvatskom saboru, dio je projekta vrednovanja komunikacijskih strategija općenito i ciljano prije referenduma o ulasku Hrvatske u EU. Projekt EU IN Forum – povećanje razumijevanja procesa integracije i članstva u EU provodi GONG, a sufinancira EU.

Organizator je najavio skup kao raspravu o uspjesima i izazovima Komunikacijske strategije te namjeru podržavanja hrvatske Vlade u komunikaciji o europskim pitanjima. Prije rasprave predstavljena je analiza Komunikacijske strategije koju je priredila Renata Ivanović.

Čini se da u široj javnosti nije poznato da je Vlada RH 2006. godine donijela Komunikacijsku strategiju za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo (dostupno na web stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija). Ovim dokumentom Vlada je postavila strateške odrednice informiranja hrvatskih građana o procesu pristupanja EU. Unatoč tomu još je niz predrasuda o EU, nerazumijevanja procesa, postupaka, mjera i aktivnosti, sumnji u ciljeve integracije i straha od promjena.

Sudionici iz državnih i akademskih institucija, medija, organizacija civilnoga društva i međunarodne zajednice su iz više aspekata raspravljali o tome kako se ostvaruje planirana Komunikacijska strategija, koje su (ili tko su) prepreke ili facilitatori prenošenja poruka o EU u Hrvatskoj te kako će se strategija realizirati u vrijeme kampanje za referendum o integraciji Hrvatske u EU. Naglašena je uloga medija, posebice javne televizije, u ovom komunikacijskom procesu, mogućnosti i sadašnja praksa, kao i potreba jasne operacionalizacije pojedinih ciljeva strategije.

Što se djece tiče, strategija ih uključuje u ciljnoj skupini B – mladi, a u raspravi su spomenute neke otegotne okolnosti vezane uz mlade kao što je nepostojanja odgoja i obrazovanja za EU koji, kao niti građanski odgoj, nije integriran u odgojno obrazovni sustav u Hrvatskoj.

Okruglom stolu je nazočila zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.