Izbornik

Omogućiti sigurnu aktivnu mobilnost djeci u gradovima

Omogućiti sigurnu aktivnu mobilnost djeci u gradovima

Izvanredne okolnosti zdravstvene krize zahtijevaju fokusiranje na borbu protiv pandemije Covida-19 na više razina te prilagođavanje prioriteta novim okolnostima u djelovanju općina, gradova i županija. Nove životne okolnosti neminovno zahtijevaju dodatno sagledavanje potreba djece i mogućih ugroza za njihova prava, kao i dodatnih ulaganja u unapređivanje kvalitete života u lokalnim zajednicama, pri čemu prioritet treba dati i djeci kao posebno osjetljivoj populaciji.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević stoga se ovih dana obratila preporukom jedinicama lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave, pozivajući ih da ulože dodatne napore u poboljšanje sigurnosti djece u javnom prijevozu te općenito u prometu i u kretanju i boravku na javnim površinama.

Prva preporuka odnosi se na osiguranje javnoga prijevoza u skladu s epidemiološkim mjerama, tako da se u prijevoznim sredstvima može održavati fizički razmak između putnika. Pravobraniteljica je preporučila čelnicima općina gradova i županija da se u suradnji s prijevoznicima, angažiraju kako bi se osigurao dovoljan broj vozila za prijevoz putnika, pogotovo u jutarnjim satima i u vrijeme kad učenici putuju u školu ili se vraćaju kući iz škole. Pozvala je da se svim korisnicima javnog gradskog prijevoza, a osobito djeci, osiguraju uvjeti prijevoza u skladu s preporukama epidemiologa što, uz zaštitne maske i dezinfekciju ruku, uključuje i fizički razmak između putnika, radi zaštite zdravlja građana i suzbijanja epidemije.

Druga preporuka odnosi se na omogućavanje sigurne aktivne mobilnosti na područjima gradova i općina svim građanima, a posebno djeci. Pravobraniteljica je, stoga, pozivala sve općine, gradove i županije na ulaganje dodatnih napora u poboljšanje cestovne infrastruktura za sigurno kretanje djece, uređenost površina oko škola i mjesta na kojima djeca ulaze i izlaze iz vozila i autobusa te osiguranje prostora na kojem će djeca moći na siguran način provoditi slobodno vrijeme i koristiti svoja „prijevozna“ i rekreacijska sredstva (bicikle, romobile, skateboarde i drugo).

Aktualne okolnosti pandemije ujedno su i prilika i poticaj da se razmotre mogućnosti kako uz strateško upravljanje učiniti ceste sigurnijima i smanjiti broj nesreća, a javne površine više otvoriti građanima – pješacima i biciklistima, umjesto automobilima, što će ujedno pridonijeti i zaštiti okoliša i zdravijem načinu života. Poručivši to, pravobraniteljica je navela iskustva pojedinih gradova u svijetu u kojima su, potaknuti pandemijom i sviješću o tome kako ona može negativno utjecati na mnoge aspekte razvoja i psihosocijalne dobrobiti djece i odraslih, provodili projekte i intervencije u prometnoj i gradskoj infrastrukturi kako bi se djeca predškolske i školske dobi mogla sigurno kretati u  gradu. Tako se šire prostori za zdravije kretanje – vožnju biciklom, pješačenje, rolanje i prostor za dječju igru, pogotovo oko škola, a parkirališta se pretvaraju u mjesta za druženje djece i odraslih.

Smanjuju se prometne trake za automobile i prenamjenjuju se u šetnice ili trake za vožnju bicikla i drugih rekreativnih vozila. Ispred škola se nastoji osigurati prostor za siguran izlazak djece nakon višesatnog ograničenoga kretanja. Naglašeno je i kako nije dovoljno da planeri, arhitekti i političari kreiraju „pametne“ gradove, već je nužno imati gradove koji su gostoljubivi i u kojima se smanjuju socijalna izolacija i osamljenost koje ugrožavaju zdravlje djece i roditelja.

Pravobraniteljica je ujedno i pozvala predstavnike lokalnih zajednica da je izvijeste o svojim pozitivnim praksama i aktivnostima usmjerenim na dugoročno unapređivanje sigurne i aktivne mobilnosti građana, a naročito djece. Također je pozvala da je obavijeste o problemima, izazovima i preprekama na koje nailaze, kao i o uočenim slabostima sustava u zaštiti djece u prometu.

Njihove informacije pravobraniteljici će biti vrijedna osnova za daljnje preporuke i inicijative u zaštiti i zagovaranju prava i interesa djece.