Izbornik

Osijek: Radionica “Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima”

U organizaciji Pravnog fakulteta u Osijeku 20. studenoga 2017. održana je radionica za stručne djelatnike centara za socijalnu skrb, Centra za posebno skrbništvo i suce pod nazivom “Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima”, u sklopu projekta Jean Monet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU. Znanstveni tim osječkoga Pravnog fakulteta pridruženi je član projekta. Izlagač je bila dr. sc. Branka Rešetar s Pravnog fakulteta u Osijeku.

Na skupu je sudjelovao i predstavnik Ureda pravobraniteljice za djecu savjetnik Darko Laksar na predstavljanju teme radionice “Primjena i problematika primjene Konvencija i Uredbi Vijeća EU”.

Na radionici se govorilo o propisima koji reguliraju postupanje sudova i drugih nadležnih tijela te o ulozi pravosuđa, odvjetništva, centara za socijalnu skrb, posebnih skrbnika za djecu, središnjih (državnih) tijela i drugih na području osiguranja roditeljske skrbi o djetetu te ostvarivanja prava djeteta na kontakte s roditeljem s kojim ne živi.

Cilj je edukacija stručnih djelatnika u primjeni uredbi i konvencija (Haški protokol i Haška konvencija o uzdržavanju, Konvencija o kontaktima, Uredba Bruxelles II bis, Ustav RH, Obiteljski zakon), putem povremenog održavanja radionica za ciljanu skupinu stručnjaka. Svrha je projekta pružanje pomoći u razumijevanju pojedinih odredbi spomenutih dokumenata i unapređivanje rada stručnih djelatnika u slučajevima kršenja prava djeteta s međunarodnim elementom, odnosno u postupcima prekograničnog obiteljskog prava, kojih je sve veći broj zbog pojačanog kretanja osoba unutar EU i trećih zemalja. Osobito je naglašena obveza Republike Hrvatske u dosljednoj primjeni potpisanih i ratificiranih međunarodnih dokumenata te domaćeg zakonodavstva.