Izbornik

Osijek: Rasprava o resocijalizaciji mladih počinitelja kaznenih djela

U organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD), u Osijeku je 28. studenoga 2019. održan okrugli stol “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela”, na kojem su predstavljene aktivnosti namijenjene mladim počiniteljima kaznenih djela koji izlaze iz penalnoga sustava.

Riječ je o projektu koji provodi CNZD uz partnerstvo s Volonterskim centrom Osijek i Centrom za poduzetništvo Osijek, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj projekta je jačanje kapaciteta stručnjaka iz organizacija civilnog društva, policije, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja te zdravstva za kvalitetno pružanje pomoći i podrške mladim počiniteljima kaznenih djela nakon izlaska iz institucija u kojima su bili na izvršavanju sankcija.

Okrugli stol organiziran je za stručnjake iz više sustava koji rade s mladim počiniteljima kaznenih djela. Njima je djelatnica CNZD-a Tena Zalović predstavila planirane aktivnosti u izravnome radu s ovom populacijom. Zbog potrebe suradnje i kvalitetnog međuresornog umrežavanja, na okruglom stolu izlaganja su održali i stručnjaci iz raznih sustava. Tako su rad svojih organizacija predstavili djelatnici Volonterskog centra Osijek, Centra za poduzetništvo Osijek, Zatvora u Osijeku, Ureda za probaciju Osijek te Centra za socijalnu skrb Osijek.

U radu okruglog stola sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.