Izbornik

Osijek: Seminar za profesionalce koji rade s djecom

Osijek: Seminar za profesionalce koji rade s djecom

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije od 6. do 8. svibnja 2019. u Osijeku je organizirao  seminar o radu s djecom, za djelatnike stručnih službi osnovnih i srednjih škola te djelatnike centara za socijalnu skrb na području županije. Na njihov poziv, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović na seminaru je održala izlaganje pod naslovom “Pravo djece na zaštitu od nasilja”. Predavanje je održano za dvije skupine djelatnika u odgoju i obrazovanju te za skupinu djelatnika u sustavu socijalne skrbi.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu naglasila je zakonsko uporište u Konvenciji o pravima djeteta te međunarodnim i nacionalnim propisima u potrebi poduzimanja svih mjera za prevenciju i zaštitu djeteta od svih oblika nasilja – u obitelji, školi, domovima i na svim drugim mjestima, bilo da ga čine djeca ili odrasle osobe. Također je informirala sudionike o ovlastima i načinu djelovanja pravobraniteljice za djecu u Republici Hrvatskoj te o najnovijim podacima o stanju prava djece koje je pravobraniteljica predočila u svojem Izvješću o radu za 2018. godinu.

Sudionici seminara imali su priliku sudjelovati u raspravi tijekom koje su podijelili svoje viđenje stanja te  izazove u svom radu u zaštiti djece od nasilja.