Izbornik

Pravobranitelj za djecu

Seminar “Desegregacija u obrazovanju”

Seminar “Desegregacija u obrazovanju”

Europski centar za prava Roma ERRC (European Roma Rights Centre) je u okviru provedbe europskog projekta The DARE-Net (Desegregation and Action for Roma in Education-Network) organizirao dvodnevni seminar o desegregaciji djece pripadnika romske...

Više

Radionica o zaštiti djece bez pratnje

Radionica o zaštiti djece bez pratnje

U organizaciji Ureda visokog povjerenika za izbjeglice u RH (UNHCR), Centra za nove inicijative (CNI) i Ministarstva socijalne politike i mladih, u sklopu projekta “Djeca u pokretu”, održavaju se radionice za djelatnike u sustavu...

Više

Koncert “Mala kap u slapu”

Koncert “Mala kap u slapu”

U dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu je 4. prosinca 2013. održan koncert  zahvale nazvan “Mala kap u slapu” nakon aktivnosti humanitarne Zaklade Vaša pošta i Croatia osiguranja koji financijski pomažu osamostaljivanju i...

Više