Izbornik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured pravobranitelja za djecu za 2018.

Sukladno odredbi članka 3. stavka 3 . Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (narodne novine, broj 100/11) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave i Ministarstva financija, pravobraniteljica za djecu donosi  Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. koji je  objavljen na internetskim stranicama Ministarstva uprave.

Cijeli tekst dokumenta možete pročitati u prilogu.