Izbornik

Plan prijma u državnu službu u Uredu pravobranitelja za djecu za 2018.

Na temelju članka  43. stavka 2.  Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 400-06/18-02/09, urbroj: 513-05-01-18-49 od 4. srpnja 2018. godine, pravobraniteljica za djecu donosi  Plan prijma u državnu službu u Uredu pravobranitelja za djecu za 2018. godinu, koji je te objavljen u Narodnim novinama, broj 64/2018.

Cijeli tekst dokumenta možete pročitati na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_64_1321.html ili dolje u prilogu.