Izbornik

Počela 35. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola

U organizaciji KBC-a Split Klinike za dječje bolesti, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu te Hrvatske udruge medicinskih sestara Pedijatrijskoga društva, u Splitu je 16. travnja 2018. otvoren 35. jubilarni seminar “Hrvatska proljetna pedijatrijska škola” za liječnike, medicinske sestre i tehničare u pedijatrijskoj skrbi.

Na ovogodišnjem seminaru, koji traje od 16. do 20. travnja 2018. godine bit će održano 47 predavanja za liječnike te 46 predavanja za medicinske sestre i tehničare iz područja neonatologije, oftalmologije te infektologije.

Na svečanom otvaranju skupa sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Branka Reić Kukoč, koja je u ime pravobraniteljice za djecu pozdravila organizatore i sudionike. Istaknula je kako Ured pravobraniteljice cijeni angažman organizatora seminara kojim se potiče razmjena znanja i iskustava u skrbi za djecu i zaštiti njihovih zdravstvenih prava te im poželjela uspješan daljnji rad.

Budući da se na skupu spominjao manjak specijalizacija i posljedično nedostatak pedijatara te potreba za organiziranjem usluga školske medicine kao spone između pedijatrijske skrbi i obiteljske medicine, B. Reić Kukoč podsjetila je nazočne da je u tijeku javno savjetovanje o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti te potaknula na sudjelovanje i iznošenje prijedloga za unapređivanje zdravstvene skrbi o djeci.