Izbornik

Pojačati zaštitu djece od obiteljskoga nasilja u uvjetima pandemije

Pojačati zaštitu djece od obiteljskoga nasilja u uvjetima pandemije

U izvanrednim prilikama zbog epidemije Covida-19 i primjene epidemioloških mjera mnoge su se obitelji susrele s dodatnim izazovima i teškoćama. Nametnuto ograničenje kretanja i uvjeti u kojima su članovi obitelji morali duže vrijeme boraviti zajedno, dok su istodobno opterećeni i brigom za zdravlje i strahom od gubitka posla, dovode i do niza negativnih ponašanja. Primjerice, do povećane konzumacija alkohola i droga, ali i do obiteljskoga nasilja, bilo da je ono usmjereno protiv djece, bilo da djeca svjedoče nasilju među odraslima te tako i sami postaju žrtve.

S obzirom na opravdanu bojazan da su djeca zbog izvanrednih okolnosti povezanih s pandemijom izložena povećanim rizicima od nasilja u obitelji, pravobraniteljica je početkom travnja 2020. uputila preporuku nadležnim ministarstvima u kojoj je pozvala institucije koje su dionici Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji na prilagodbu i aktivnosti radi učinkovite prevencije i zaštite djece od svih oblika nasilja, s obzirom na nove okolnosti. Preporučila je izradu posebnih smjernica koje trebaju obuhvatiti jasne upute za postupanja i za suradnju institucija u slučajevima intervencija u obitelji, a posebice kod izricanja žurne mjere izdvajanja iz obitelji u izvanrednoj situaciji.

Jedna od preporuka tada je bila i da se unaprijed predvide kapaciteti za smještaj žrtava nasilja u obitelji (djece, ali i roditelja s djecom) za vrijeme trajanja epidemije, s obzirom na ionako ograničene kapacitete ustanova, udomiteljskih obitelji i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, posebice s obzirom na moguće izrečene mjere samoizolacije.

Šest mjeseci kasnije u praksi su se, nažalost, potvrdila upozorenja stručnjaka o očekivanom porastu slučajeva obiteljskoga nasilja. Stoga je pravobraniteljica za djecu početkom studenoga ponovno uputila preporuku o zaštiti djece od nasilja, obrativši se Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa i uprave.

U preporuci pravobraniteljica poziva na daljnje kontinuirano provođenje edukativnih medijskih kampanja i preventivnih aktivnosti za djecu i odrasle, na podizanje javne svijesti o kažnjivosti i neprihvatljivosti nasilja nad djecom i njegovoj štetnosti za razvoj djece, te na aktivnosti kojima će se ohrabrivati prijavljivanje nasilja, kao i sumnje da je dijete izloženo nasilju u obitelji. Također je ukazala na nužnost provođenja sveobuhvatne procjene obitelji, te žurno poduzimanje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u svakom slučaju kad je sustav socijalne skrbi upoznat s činjenicom da dijete živi u rizičnom okruženju.

Istaknula je i da je nužno osigurati uvjete za provedbu propisa o zaštiti djece od nasilja kroz kontinuirane edukacije stručnjaka o primjerenom postupanju prema djeci, kroz pravovremeno i primjereno sankcioniranje počinitelja te redoviti rad sa žrtvama na oporavku i osnaživanju, kao i rad s počiniteljima nasilja na promjeni obrazaca ponašanja.