Izbornik

Poruka pravobraniteljice uz Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja – 18. studenoga

Poruka pravobraniteljice uz Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja – 18. studenoga

Od prošle godine u svim državama članicama vijeća Europe obilježava se 18. studenoga, kao Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, s ciljem podizanja javne svijesti o važnosti trajnog i usklađenog djelovanja tijela vlasti, stručnjaka, institucija i javnosti u zaštiti djece od svakog seksualnog nasilja. Obilježavanje toga dana nastavak je dugogodišnjega rada Vijeća Europe u okviru kampanje poznate pod nazivom „Jedno od pet“, putem koje se nastojalo osnažiti vlade, zastupnike parlamenata, profesionalne mreže, organizacije civilnog društva, roditelje i djecu za poduzimanje potrebnih koraka kako bi se zaustavilo seksualno nasilje nad djecom.

Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje među najtežim su oblicima kršenja prava djeteta, koji ostavljaju neizbrisiv trag u djetetovu sjećanju i razvoju. Dostupni podaci govore da je svako peto dijete žrtva nekog oblika seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja, ali i da veliki broj takvih napada na djecu ostaje neotkriven i nekažnjen. Najčešće se to događa zbog nerazumijevanja i nedovoljnog znanja o tom problemu, ali i zbog srama i prikrivanja takvih slučajeva, čime se dodatno otežava položaj djeteta-žrtve. Mnoga su djeca izložena riziku od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, a problem je i to što se mnogi odrasli teško suočavaju s time i nerado govore o takvom nasilju nad djecom.

Republika Hrvatska ratificirala je Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od spolnog zlostavljanja i iskorištavanja (poznatu i kao „Konvencija iz Lanzarotea“) te je, u skladu s time, izmjenama kaznenog zakonodavstva i drugih propisa stvoren bolji zakonodavni okvir za borbu protiv svih oblika spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Ipak, u praksi ima brojnih teškoća u primjeni tih propisa te valja uložiti još više napora i sredstava u suzbijanje i sprečavanje seksualnog nasilja te zaštitu i pružanje podrške djeci.

Za zaštitu djece od spolnog zlostavljanja osobito je važno prijavljivanje kaznenih djela, uspjeh kaznenog progona, odgovarajuće sankcije, koje uključuju izricanje sigurnosnih mjera te ozbiljna provjera kandidata za sve poslove koji uključuju rad s djecom, primjerice u odgoju i obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi, sportu i drugdje. Zato je važno educiranje i senzibiliziranje javnosti, kako bi se olakšalo prijavljivanje slučajeva spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, te kontinuirano provođenje programa preventivnog osnaživanja djece.

Zajedničkim djelovanjem djeci trebamo omogućiti da odrastaju u zaštićenom okružju, u kojem će biti sigurna i slobodna. Na to nas podsjeća i 18. studenoga – Europski dan zaštite djece od spolnog iskorištavanja i spolnog zlostavljanja.