Izbornik

Poruka Pravobraniteljice za djecu: Pružimo djeci vesele i sigurne ljetne praznike!

Poruka Pravobraniteljice za djecu: Pružimo djeci vesele i sigurne ljetne praznike!

Ljetni praznici pružaju djeci obilje slobodnog vremena i mogućnosti da, oslobođena školskih obveza, provode više vremena s prijateljima, roditeljima i rodbinom u igri i omiljenim aktivnostima. Ljeti su, nažalost, česte i situacije u kojima su djeca izložena štetnim utjecajima pa i stradavanju. Stoga odrasli imaju obvezu i odgovornost posvetiti im dovoljno vremena, osigurati im odgovarajuće prostore i sadržaje te ih zaštititi od rizika.

Pozivamo roditelje da tijekom godišnjeg odmora što više vremena provedu zajedno sa svojom djecom te da vode računa o njihovoj sigurnosti na igralištima, u prometu, na plaži i u ostalim aktivnostima. Također pozivamo sve nadležne službe da obrate pažnju na pojačane rizike kojima su djeca izložena tijekom ljetnih praznika.

Više aktivnosti slobodnog vremena za djecu

Mnoge obitelji ne mogu djeci osigurati odlazak na ljetovanje, bilo zbog financijskih teškoća, ili zato što ne mogu koristiti godišnji odmor tijekom ljeta. Mnoga djeca ljeti često ostaju sama kod kuće bez nadzora odraslih. Zato je iznimno važno da se tijekom školskih praznika organiziraju raznovrsne aktivnosti za djecu, koje će biti široko dostupne i po mogućnosti besplatne. Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave, udruge za djecu, sportske, obrazovne, kulturne i vjerske organizacije te centre za djecu, mlade i obitelj da osiguraju bogatu ponudu sadržaja za djecu kako bi što više njih moglo ljetne praznike provesti u poticajnom i sigurnom okruženju. Dodatnu podršku pritom trebaju djeca korisnici socijalne pomoći i djeca s teškoćama u razvoju. Pozivamo i medije da redovito informiraju javnost o ponudi aktivnosti za djecu te da i sami redovito nude kvalitetne medijske sadržaje za djecu.

Zaštitimo djecu prilikom kupanja i boravka na suncu

Ljeti su djeca dodatno izložena riziku od stradanja u vodi. Utapanje je, nakon prometnih nesreća, vodeći uzrok smrti djece do 15 godina u svijetu, a najugroženija su djeca u dobi do četiri godine. Roditelji koji u blizini doma imaju neosigurane vodene površine, bunare, lokve ili ribnjake moraju posebno paziti kuda se dijete kreće kako ne bi upalo u vodu. Također, na bazenima i plažama uz more, jezero ili rijeku mlađa djeca trebaju stalno biti pod nadzorom, kao i sva djeca neplivači.

Tijekom ljetnih vrućina iznimno je važno zaštititi djecu od sunca i dehidracije te izbjegavati boravak na suncu, treninge i utakmice te druge manifestacije na otvorenom sredinom dana. Ni u kojem slučaju dijete se ne smije ostavljati samo u automobilu, osobito za vrijeme ljetnih vrućina.

Sigurnost djece na igralištima, igraonicama i u ljetnim kampovima

Dječja igrališta na otvorenom moraju biti sigurna mjesta za djecu, stoga upozoravamo vlasnike igrališta, a osobito jedinice lokalne samouprave, na njihovu obvezu održavanja i redovitih nadzora uređenosti igrališta i ispravnosti postavljenih sprava. Pozivamo i roditelje na nužni oprez u korištenju sprava za igru na igralištima.

Vlasnike dječjih igraonica i organizatore aktivnosti u igraonicama upozoravamo da su dužni osigurati najviši stupanj sigurnosti djece tijekom boravka u igraonici. Prilikom angažiranja osoba za rad s djecom u igraonici dužni su i provjeriti jesu li te osobe osuđivane za kaznena djela na štetu djece ili je li protiv njih započeo kazneni progon.

Isto upozorenje upućujemo i organizatorima ljetnih kampova i škola u koje djeca odlaze na odmor, učenje i zabavu bez roditelja te su povjerena na skrb voditeljima. Pozivamo  roditelje da pažljivo biraju organizatore takvih aktivnosti i traže informacije o tome kome povjeravaju djecu.

Zaštitimo djecu u prometu

Apeliramo na sve vozače da obrate pažnju na sigurnost djece u prometu. Pozivamo i roditelje da svojim ponašanjem u prometu budu uzor djeci te da poštuju propise i zahtjeve sigurnog prijevoza djece u osobnim automobilima, kao i obvezu zaštite djece-biciklista. Posebno upozoravamo na opasnost od prijevoza djece nesigurnim vozilima poput traktora i na opasnost od toga da dijete samo upravlja automobilom, motorom  ili raznim vrstama plovila bez dozvole i odgovarajuće zaštite te preporučujemo policiji provođenje pojačanog nadzora. Podsjećamo i na rizike kojima su izložena djeca i mladi u manjim mjestima i ruralnim područjima koji, u nedostatku organiziranog prijevoza, često autostopiraju. Pozivamo jedinice lokalne samouprave da i tijekom ljeta osiguraju prijevoz u tim područjima.

Provođenje praznika kod drugog roditelja

Mnoga djeca čiji roditelji žive odvojeno provode svoje ljetne praznike, u skladu s odlukama suda, kod drugoga roditelja s kojim inače ne stanuju. Apeliramo na roditelje da u takvim okolnostima budu podrška svome djetetu prilikom odlaska na praznike kod drugog roditelja te da ulože napor da njihovi nerazriješeni partnerski odnosi ne utječu na prava i potrebe djeteta da određeno vrijeme kvalitetno provede i s drugim roditeljem.

Zaštita od gospodarskog iskorištavanja i obavljanja štetnih poslova

Tijekom ljetnih mjeseci maloljetnici se često zapošljavaju u ugostiteljskoj djelatnosti i trgovini pri čemu se događaju i povrede njihovih prava od strane poslodavaca. Primjerice: zapošljavanje bez obveznog prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, uskrata prava na dnevni i tjedni odmor, određivanje prekovremenog i noćnog rada, neprijavljivanje maloljetnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Pozivamo roditelje da zaštite dijete od svakog oblika rada koji je za njega štetan i ugrožava njegovo zdravlje, sigurnost ili razvoj te da inspekciji rada prijave takve slučajeve.

Zaštitimo djecu koja prose

S povećanjem broja turista povećava se broj djece koja prose na ulici i na prometnicama te su im često ugroženi dostojanstvo, zdravlje, a ponekad i život. Pozivamo građane da obavijeste policiju kad zamijete dijete koje prosi ili sudjeluje u prosjačenju s odraslom osobom kako bi se dijete moglo zaštititi od takvog iskorištavanja. Davanje novca djeci koja prose, nažalost, samo potiče nove slučajeve prosjačenja i daljnje ugrožavanje djeteta radi stjecanja zarade.

Opasnosti za djecu u poljoprivrednim radovima

Ne zaboravimo kako žive naša djeca na selu koja ljeti često s roditeljima rade u poljoprivredi. Pozivamo roditelje da ne izlažu djecu prevelikim opterećenjima te da osobito paze da ne budu izložena opasnim kemikalijama koje se koriste u poljoprivredi. Podsjećamo i da djeca ne smiju upravljati poljoprivrednim strojevima ni voziti traktor, na što nas svake godine bolno upozoravaju teške nesreće u kojima stradavaju i djeca.

Noćni izlasci djece, prodaja i konzumiranje alkohola

Ljeti su osobito učestali nedopušteni noćni izlasci djece mlađe od 16 godina, što je često povezano i s konzumacijom alkohola i opijanjem, a u takvom stanju djeca ponekad postaju žrtvama ili počiniteljima nasilničkog ponašanja. Podsjećamo roditelje da zakon zabranjuje noćne izlaske djece mlađe od 16 godina bez nadzora odrasle osobe u vremenu od 23 do 5 sati te da dopuštanje djetetu takvog ponašanja predstavlja zanemarivanje djeteta, ignoriranje opasnosti i neprihvaćanje odgovornosti za odgoj i ponašanje djeteta. Apeliramo na sve koji uoče kršenje zabrane prodaje i usluživanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina da to prijave policiji i inspekciji, koje ujedno pozivamo na pojačanu kontrolu provedbe tih propisa tijekom ljeta.

Zaštitimo djecu na internetu

Više slobodnog vremena za dijete danas najčešće znači i više vremena uz računalo ili mobitel što pojačava rizik zlouporabe i ugrožavanja djece putem interneta. Savjetujemo roditeljima da se informiraju o rizicima, da o tome češće razgovaraju s djecom, da nadziru njihove aktivnosti, postave pravila i upute ih u načine sigurnijeg korištenja interneta, da ograniče broj sati provedenih u tim aktivnostima te da na svim digitalnim uređajima koje koriste djeca aktiviraju zaštitne programe.

Pokažimo djeci da na internetu možemo pronaći informacije i ideje o tome kako se igrati i zabaviti u prirodi, na otvorenom i u najraznovrsnijim aktivnostima s drugom djecom i s roditeljima – i bez interneta!

Svoj djeci i roditeljima želim da provedu ugodne, zabavne i sigurne praznike.

Pravobraniteljica za djecu
Helenca Pirnat Dragičević