Izbornik

Poruka pravobraniteljice za djecu u povodu kampanje za lokalne izbore 2013.

Poruka pravobraniteljice za djecu u povodu kampanje za lokalne izbore 2013.

MegafonKao i prethodnih godina, u Ured pravobraniteljice za djecu stižu pritužbe zbog postupaka u izbornoj kampanji kojima se na različite načine pokušava uključiti i djecu u promidžbene aktivnosti pojedinih stranaka i kandidata. Doznajemo da se djecu poziva da svojim nastupom uljepšaju otvaranje sportskih dvorana, da su slike političara istaknute na autobusima kojima se učenici prevoze u školu, da se aktualni gradonačelnici češće slikaju s djecom ovih dana, da se djeca često nalaze na promotivnim snimkama i drugim materijalima za lokalne izbore.

 

Stoga ponovno pozivamo organizatore političkih skupova, stranke i kandidate da vode računa o pravima djece. Podsjećamo, djeca ne trebaju biti ukras na stranačkim skupovima niti na izbornim plakatima političara, no političari ih ne smiju zaboraviti u svojim programima.

Briga o potrebama djece i osiguravanje uvjeta za njihovo kvalitetnije odrastanje u zajednici svakako se trebaju naći u programima kandidata za članove lokalne uprave i samouprave. Djeci trebaju uređena i sigurna igrališta, dostupna kvalitetna zaštita zdravlja, dječje jaslice i vrtići u kojima će biti dovoljno odgojitelja i stručnih suradnika, škole koje im, uz nastavu, mogu ponuditi i produženi boravak i potporu ako imaju teškoće u učenju i ponašanju, poticajni sadržaji za igru, rekreaciju i zabavu u slobodnom vremenu, obiteljska savjetovališta za njih i njihove roditelje.

Djeci treba zajednica koja se brine o njima i poštuje ih kao svoje aktivne članove, koja je uvijek spremna poslušati njihovo mišljenje i prijedloge. Žele li političari doista poboljšati zaštitu djece i njihovih prava, pozivamo ih da u svojim programima ponude ostvariva rješenja koja će povećati razinu zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja te osigurati jednakost u pravima sve djece. Podsjećamo da posebnu potporu trebaju ranjive skupine – djeca iz siromašnih obitelji, iz izoliranih seoskih ili otočnih sredina, djeca s teškoćama u razvoju, djeca pripadnika nacionalnih manjina i druga koji se često nađu na margini društva.

Nadamo se da će građani i na temelju takvih kriterija znati procijeniti stvarnu predanost kandidata zaštiti prava i interesa djece kad budu birali svoje predstavnike i čelnike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravobraniteljica za djecu

Mila Jelavić