Izbornik

Poruka u povodu Europskog dana zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja 18. studenoga

Poruka u povodu Europskog dana zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja 18. studenoga

One in FiveOve godine prvi puta obilježavamo Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Vijeće Europe odredilo je ovaj datum kako bi se, u posljednjoj godini kampanje Jedno od pet (ONE in FIVE), njegovim obilježavanjem trajno zadržala svjesnost o seksualnom nasilju nad djecom te osiguralo da stručnjaci, javnost i oni koji donose odluke poduzimaju praktične korake u rješavanju ovog problema.

Republika Hrvatska ratificirala je Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od spolnog zlostavljanja i iskorištavanja te je, u skladu s time, izmjenama kaznenog zakonodavstva i drugih propisa stvoren bolji zakonodavni okvir za borbu protiv svih oblika spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Stupanjem na snagu Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji podaci o počinjenju spolnih delikata na štetu djece postali su dostupni sudovima, tijelima javne vlasti, ustanovama u postupcima zaštite prava i interesa djece, kao i prilikom povjeravanja određenih poslova u radu s djecom, a mogu biti dostupni i drugim poslodavcima koji zapošljavaju osobe na takvim poslovima. Ovi podaci imaju posebne rokove čuvanja te rehabilitacija za ova kaznena djela nastupa protekom dvostrukih uobičajenih rokova rehabilitacije.
Propisima koji reguliraju posebna područja, poput obrazovanja, socijalne skrbi, sporta, udomiteljstva, volonterstva, propisano je da počinitelji spolnih delikata na štetu djece ne mogu obavljati poslove koji uključuju rad s djecom.
Ipak, u praksi ima brojnih teškoća u primjeni navedenih propisa. Za zaštitu djece od spolnog zlostavljanja osobito je važno prijavljivanje kaznenih djela, uspjeh kaznenog progona, odgovarajuće sankcije, koje uključuju izricanje sigurnosnih mjera te ozbiljna provjera kandidata za sve poslove koji uključuju rad s djecom. Posebno nas zabrinjava to što provjeru podataka u kaznenoj evidenciji traži vrlo mali broj institucija i fizičkih osoba. U institucijama se provjere provode najčešće kroz tzv. “potvrdu o nekažnjavanju”, koja ne pokazuje je li osoba prethodno kažnjavana za spolne delikte nad djecom. Provjera osuđivanosti može se izvršiti samo u kaznenoj evidenciji koju vodi Ministarstvo pravosuđa, što mnogima nije poznato.
Zato i ovim putem apeliramo na sve koji angažiraju osobe za bilo koji oblik rada i kontakta s djecom da izvrše provjeru njihove ranije osuđivanosti. Provjeru osuđivanosti može zatražiti i fizička osoba, koja zapošljava nekoga ili mu povjerava poslove čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom, uz suglasnost osobe za koju se podaci traže.
Osim toga, vrlo je važno educiranje i senzibiliziranje javnosti kako bi se olakšalo prijavljivanje slučajeva spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, budući da istraživanja upućuju na to da veliki broj takvih slučajeva ostaje neotkriven i nekažnjen.
Kazneni progon, procesuiranje počinitelja i njihovo evidentiranje samo su neki od segmenata zaštite djece. Djeci prijeti opasnost i od počinitelja koji nisu procesuirani, niti su pod nadzorom. Zato stalno naglašavamo važnost preventivnog osnaživanja djece kroz programe prevencije nasilja. Takve programe osnaživanja djece u nas provode pojedine udruge, ali oni nisu dio obveznog školskog programa pa, nažalost, nisu dostupni svoj djeci. Zato je tu osobito važna uloga roditelja, da djecu upozore na moguće opasnosti, pripreme ih da ih znaju prepoznati i izbjeći rizične situacije, zaštititi se od napada i potražiti pomoć.
Samo zajedničkim djelovanjem možemo izgraditi sigurno okruženje za djecu i zaštititi ih, stoga je važno da nas obilježavanje ovog dana na to potakne.
Vijeće Europe završetak kampanje protiv seksualnog nasilja nad djecom obilježava kratkim filmom koji će biti dostupan od 18. studenoga 2015. Film možete pogledati ovdje Više informacija o tome možete naći na poveznici http://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day.

Pravobraniteljica za djecu
Ivana Milas Klarić