Izbornik

Poruke konferencije “Politika prema djeci”

Poruke konferencije “Politika prema djeci”

Konferencija 1Konferencija “Politika prema djeci: Europska unija, Vijeće Europe, Hrvatska”, koju su 27. studenoga 2012. u Hrvatskome saboru zajedno organizirali Pravobraniteljica za djecu, Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Koordinacija udruga za djecu, privukla je veliki broj zainteresiranih, među kojima su najbrojniji bili predstavnici udruga te stručnjaka i znanstvenika koji se bave zaštitom prava djece. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.

 

Uvodno su na konferenciji govorili pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i potpredsjednik Hrvatskog sabora Nenad Stazić. Pravobraniteljica je istaknula kako je svrha tog skupa upozoriti na važnost kreiranja strategija i politika prema djeci, kao i djelotvornih mehanizama kojima će se zacrtani standardi zaštite dječjih prava doista oživotvoriti u svakodnevnom životu djece u Hrvatskoj. Istaknula je da su četiri najvažnija cilja na koje ukazuje Vijeće Europe: uklanjanje svih oblika nasilja nad djecom, zaštita prava ranjivih skupina, olakšan pristup djece sustavima i službama za zaštitu njihovih prava te aktivno sudjelovanje djece u društvu te je podsjetila na važnu zadaću Vlade RH – izradu novog Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece, za buduće razdoblje.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Nenad Stazić podsjetio je na važnost informiranja djece o njihovim pravima, vraćanja povjerenja u institucije sustava i potrebu sinergijskog djelovanja za dobrobit djece.

Među prvim govornicima bio je šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj Paul Vandoren, koji je govorio o ključnim odrednicama politike prema djeci u Europskoj uniji i smjernicama za unapređivanje i zaštitu prava djece.  Istaknuo je kako je, na političkoj razini, nedvojbeno porasla pozornost koju Republika Hrvatska posvećuje zaštiti prava djeteta, ali da je i dalje upitno koliko se donesene strategije i politike stvarno provode, a osobito koliko dosežu do pojedinih depriviranih skupina. Premda je dosad mnogo toga učinjeno u području sprečavanja nasilja, obrazovanja i socijalne zaštite, učinci tih promjena nisu jednako dostupni svoj djeci u svim dijelovima Hrvatske.

Član izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Igor Kolman predstavio je novu Strategiju Vijeća Europe za prava djeteta 2012.-2015. Naglasio je važnost olakšavanja pristupa djece pravosuđu, ujednačenog pristupa zdravstvenim uslugama, odgoja djeteta u tolerantnom okruženju bez nasilja s posebnim naglaskom na građanski odgoj i zaštitu djece u novom medijskom okruženju. Potrebno je ukloniti sve vrste nasilja nad djecom, zaštititi ranjive skupine te poticati sudjelovanje djece kao aktivnih subjekata društva. Osobito je snažno odjeknula njegova poruka da  “nije dovoljno imati dobre namjere, a tretirati djecu kao objekte”.

Uslijedio je dio u kojem su predstavnici ministarstava izvješćivali o postignutoj razini i teškoćama u zaštiti prava djece unutar pojedinih sustava, a predstavnici udruga okupljenih u Koordinaciji udruga za djecu dali su prikaz stanja u praksi i učinaka poduzetih mjera u stvarnom životu djeteta. Tako je zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt prikazala koje su mjere poduzete u ostvarivanju pristupa djeteta pravosuđu i zaštite djeteta kao svjedoka i žrtve, a odvjetnica Ines Bojić, kao predstavnica udruga ukazala je na slabe točke, poput krutosti i needuciranosti o pravima djeteta među sucima i drugim stručnjacima koji se susreću s djecom u pravosudnom postupku, nedostatka komunikacije među sudovima, izostanka strukturiranog rada s djecom u kaznenim institucijama itd.

Jasna Ćurković Kelava izvijestila je o aktivnostima Ministarstva socijalne politike i mladih, osobito u područjima brige o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djeci s problemima u ponašanju. Krešimir Makvić, predsjednik udruge “Igra”, podsjetio je na teškoće i konkretne zadaće koje u praksi još nisu zaživjele na željeni način. Zamjenik ministra zdravlja Marijan Cesarik iznio je podatke o ostvarivanju prava djeteta u zdravstvenom sustavu, a na slabosti je upozorio Zoran Cipek, predsjednik udruge “Krijesnica” za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima.  O aktivnostima u sustavu odgoja i obrazovanja izvijestila je pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta Ankica Nježić, a “alternativno” izvješće o stanju zaštite prava djeteta iz perspektive učenika, dala je Eli Pjaca iz Foruma za slobodu odgoja.

Uvod u završnu raspravu dala je prof. dr. sc. Marina Ajduković sa Studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Istaknula je kako se strateški pristup zaštiti prava i interesa djece mora suočiti s velikim izazovima od kojih je najteži sadržan u pitanju: kako s manje sredstava u proračunu učiniti više i bolje za djecu? Drugi izazov je kako prevladati segmentirani i partikularni pogled na dijete iz pojedinih sustava – obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, pravosuđa – koji zamagljuje stvarnu sliku i onemogućuje djelotvorno praćenje konkretnih potreba i ishoda za dijete. Ministarstva izvješćuju o ostvarenim aktivnostima za djecu, ali ne doznajemo što to stvarno znači za djecu, što se poboljšalo u životu djeteta i koji su pozitivni ishodi za dijete proizašli iz tih aktivnosti.

U raspravi je upozoreno na niz problema, od neadekvatnog načina prikupljanja statističkih podataka o djeci, netransparentnih pokazatelja, nepoznavanja i nerazumijevanja prava djeteta općenito, a posebno neprepoznavanja najboljeg djetetovog interesa, o izrazitoj regionalnoj neujednačenosti zbog kojih su djeca u manje razvijenim krajevima Hrvatske uskraćena u mnogim pravima. Bilo je riječi i o mjerama štednje koje birokratskim škarama režu i stavke za djecu, ignorirajući činjenicu da ulaganja u najmlađe u konačnici donose najveće uštede.

Nažalost, predstavnici vlasti uglavnom nisu ostali do kraja rasprave pa to nisu mogli čuti. Premda su mnogi sudionici rasprave bili zbog toga nezadovoljni i razočarani, ipak ih je ohrabrio poziv saborskog zastupnika Igora Kolmana da se snažnije angažiraju u lobiranju za prava i interese djece, ponajprije na saborskim odborima te da nastoje senzibilizirati saborske zastupnike za ta pitanja.

I moderatorice konferencije, pravobraniteljica Mila Jelavić, predsjednica Koordinacije udruga za djecu Gorana Hitrec i predstojnica UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku Lora Vidović, naglasile su važnost zajedničkih okupljanja i usklađenog nastupa organizacija i stručnjaka za prava djece prema tijelima vlasti, osobito u zagovaranju zaštite i unapređivanja prava sve djece.

Postavilo se i pitanje imaju li ovakvi skupovi smisla, kad je neizvjesno hoće li poruke i prijedlozi zagovaratelja prava djece uopće doprijeti do predstavnika vlasti. Organizatori konferencije izrazili su svoju uvjerenost u opravdanost i potrebu za snažnijim zajedničkim djelovanjem te su najavili da će se pobrinuti da njezine poruke stignu do onih kojima su upućene. Premda sporo i nedovoljno, pozitivne promjene u ostvarivanju prava djece ipak se događaju, ali  nositelje vlasti trebamo neprekidno podsjećati na njihove nedovršene zadaće i zahtijevati poboljšanja gdje god je moguće.