Izbornik

Posjet Dječjeg foruma iz Osijeka

Posjet Dječjeg foruma iz Osijeka

djecji-forumOsijekČlanovi Dječjeg foruma Društva Naša djeca iz Osijeka posjetili su, u povodu Dječjeg tjedna, Ured pravobraniteljice za djecu u Osijeku 5. listopada 2012. Djeca u dobi od 10 do 14 godina iz Osnovne škole A. Mihanovića, savjetnicima pravobraniteljice Sanji Vladović i Darku Laksaru postavljala su brojna pitanja o kršenju i zaštiti dječjih prava, u situacijama koje su moguće ili su ih doživjeli u svojoj bližoj okolini, najvećim dijelom u školi, u odnosu nastavnika i učenika, ali i međusobnim odnosima učenika.

Članovi Dječjeg foruma pokazali su da dobro poznaju temeljnih dječjih prava, a savjetnici su im odgovorili kako zaštititi svoja prava u pojedinim situacijama, osobito sudjelovanjem u radu učeničkog vijeća u školi izražavanjem svojeg mišljenja i davanjem prijedloga za raspravu i donošenje odluka o pitanjima koja su djeci važna.  

Tom je prilikom dogovoren i njihov sljedeći posjet uredu pravobraniteljice za djecu koji će uslijediti u studenome i na kojem će djeca prikazati svoju prezentaciju o temi promicanja dječjih prava. (Foto: http://www.nasa-djeca-os)