Izbornik

Posjet Osnovnoj školi “Mijat Stojanović” u Babinoj Gredi

Tijekom Dječjeg tjedna savjetnik pravobraniteljice za djecu Darko Laksar posjetio je 3. listopada 2018. Osnovnu školu “Mijat Stojanović” u Babinoj Gredi, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Posjeti školama dio su redovitih godišnjih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu.

U razgovoru s ravnateljicom Đurđicom Babić savjetnik pravobraniteljice upoznao se s uvjetima u kojima se odvijaju odgoj i obrazovanje učenika te je obišao sve prostore škole. Škola ima osam odjela razredne i devet odjela predmetne nastave, a odgojem i obrazovanjem obuhvaćen je ukupno 291 učenik. Opremljenost i tehnička uređenost škole (učionice i kabineti) visoke je razine, uz osiguranu prehranu učenika toplim obrokom iz vlastite kuhinje u odgovarajućem zajedničkom prostoru. Prostor zgrade škole je dobro organiziran i uređen za nastavu i boravak djece, osobito imajući u vidu izvršenu sanaciju statike zgrade škole nakon neuspjele izgradnje sportske dvorane. Nažalost, višegodišnje otvoreno gradilište i iskopani temelji buduće dvorane u određenoj mjeri su ugrozili sigurnost učenika te su školski odjeli do sanacije bili izmješteni u susjedno naselje.

Problem nedostatka prostora za održavanje nastave tjelesnoga odgoja, nastoji se donekle riješiti uz pomoć Općine Babina Greda i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izgradnjom i uređenjem potrebnih igrališta nedaleko od škole, na kojima se odvija nastava ovisno o vremenskim prilikama.

S obzirom na dugotrajnost izgradnje školske sportske dvorane i teškoće u odvijanju nastave tjelesno-zdravstvene kulture, pravobraniteljica za djecu će preporučiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kao i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da što brže  osiguraju odgovarajuće prostorne uvjete za sportske aktivnosti učenika.