Izbornik

Posjet školama u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Savjetnice pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović i Ana Babić posjetile su 4. prosinca 2018. Osnovnu školu Negoslavci u Negoslavcima i Osnovnu školu Nikole Andrića u Vukovaru. U OŠ Negoslavci, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, cjelokupna nastava se ostvaruje na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine po modelu A. U prostoru škole odvija se i petosatni program predškole za djecu u dobi od četiri godine do polaska u školu. Program predškole trenutačno polazi 18 djece.

Zbog loših prostornih i sigurnosnih uvjeta rada te obnove i nadogradnje školske zgrade OŠ Nikole Andrića u Vukovaru, učenici su izmješteni na drugu lokaciju te se nastava održava u prostoru OŠ Antuna Bauera. U školi se u deset razrednih odjela nastava odvija na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a u osam razrednih odjela na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, po modelu A.

Obilasci navedenih škola su organizirani u sklopu plana redovitih obilazaka prostora u kojima privremeno ili trajno borave djeca, prema ovlastima pravobraniteljice za djecu, a s ciljem dobivanja uvida u način ostvarivanja brige o djeci.

Tom prigodom savjetnice su obišle prostore obiju škola te su razgovarale s ravnateljima i stručnim suradnicima škola. Također su se susrele s predstavnicima vijeća učenika obiju škola te su ih upoznali s djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za djecu.