Izbornik

Posjet učenika OŠ “Nikola Tesla” u Rijeci riječkom uredu pravobraniteljice

Posjet učenika OŠ “Nikola Tesla” u Rijeci riječkom uredu pravobraniteljice

Grupa od desetoro učenika i učenica 6. A razreda Osnovne škole “Nikola Tesla” u Rijeci, koji su uključeni u izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje, posjetili su 17. siječnja  2022. riječki ured pravobraniteljice za djecu zajedno sa svojom voditeljicom, školskom psihologinjom Orjanom Marušić Štimac.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar učenicima je na privlačan i zabavan način predstavila Ured pravobraniteljice za djecu i Konvenciju o pravima djeteta te je s njima razgovarala o pravima djeteta i važnosti poštovanja prava drugoga. Učenici su predstavili svoje aktivnosti u školi o temi dječjih prava i planirane aktivnosti do kraja školske godine. Pokazali su kako već raspolažu s puno informacija o pojedinim dječjim pravima, te su pripremili brojna pitanja o kojima su razgovarali sa savjetnicom pravobraniteljice. Posebno su veliki interes pokazali za pitanja u vezi sa zaštitnim i razvojnim pravima djece i djelovanjem Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.

Kako je vrijeme prebrzo proletjelo na ovome susretu, najavljen je još jedan posjet učenika riječkom uredu pravobraniteljice, čim to bude moguće s obzirom na epidemiološku situaciju. (Foto: http://os-ntesla-ri.skole.hr/)