Izbornik

Praćenje provedbe Istanbulske konvencije u Hrvatskoj i Francuskoj

Autonomna ženska kuća Zagreb i Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj organizirali su okrugli stol pod nazivom “Praćenje provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) u Hrvatskoj i Francuskoj: razmjena iskustava”, koja je održana u ponedjeljak, 23. studenoga 2020., putem Zoom platforme.
Na okruglom stolu  govorilo se o sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama u Francuskoj i Hrvatskoj te su kroz razmjenu iskustava istaknuti brojni problemi u implementaciji Istanbulske konvencije. Sudionici su u raspravi govorili o postupku evaluacije implementacije Konvencije u nacionalno zakonodavstvo, politike i praksu država članica, koju  provodi Grupa stručnjaka za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Vijeća Europe (GREVIO), budući da je u Francuskoj upravo završen postupak evaluacije, a Hrvatskoj taj postupak prethodi sljedeće godine.

Istaknuti su problemi u implementaciji Konvencije, poput neusklađenosti zakonodavnog okvira s Istanbulskom konvencijom, kao i provođenja njezinih odredbi u praksi. Kao glavni problemi istaknuti su: manjkavi statistički podaci o rodno-uvjetovanom nasilju, nedostatak skloništa za žrtve nasilja te problem njihovog financiranja. Također je istaknuto kako treba mijenjati pristup žrtvama nasilja putem edukacije pravosudnih djelatnika kako bi ih se osposobilo za prepoznavanje i razumijevanje žrtava nasilja, a time i odgovarajuće sankcioniranje i poduzimanje mjera za njihovu zaštitu.

Posebna izvjestiteljica UN-a o nasilju nad ženama Dubravka Šimonović predstavila je inicijativu “Femicid Watch” te važnost prikupljanja i analize podataka o nasilju prema ženama. Na okruglom stolu bile su saborske zastupnice, predstavnici pravobraniteljskih ureda, veleposlanik Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, predstavnica francuskog Ministarstva nadležnog za ravnopravnost spolova te predstavnica mehanizma za praćenje Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Grevio), kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu skup je pratila savjetnica Gordana Filipović.