Izbornik

“Pravo djeteta na zdravlje i razvoj”

“Pravo djeteta na zdravlje i razvoj”

naslovnica“Pravo djeteta na zdravlje i razvoj” naziv je konferencije koja se održala u Šibeniku od 18. do 20. lipnja u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece u suradnji s Uredom UNICEF-a u RH, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u čijem je radu sudjelovala pravobraniteljica za djecu.

Nakon uvodne javne promocije animiranog spota: Zajedno do gradova i općina – prijatelja djece, u ime organizatora, dobrodošlicu je sudionicima skupa poželjela Aida Salihagić Kadić, predsjednica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece. Potom se skupu obratila Nikolina Vučenović, predsjednica Dječjeg vijeća Grada Šibenika, učenica 6. razreda OŠ J. Dalmatinca Šibenik govoreći u ime djece grada Šibenika o svojim željama i nadanjima za njihov grad, kako bi u potpunosti postao grad primjeren djeci i zaslužio laskavu titulu grad prijatelj djece. Nakon dječje gradonačelnice, pozdravne riječi sudionicima skupa su uputili i gradonačelnik grada domaćina, Ante Županović te državni tajnik za zdravstvo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ante Zvonimir Golem.

Uslijedila su plenarna izlaganja čiji je moderator bio prof.dr.sc. Josip Grgurić, član Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i stručni koordinator Konferencije.

Gerison Lansdown, međunarodna savjetnica za dječja prava iz Velike Britanije je izlagala na temu: Pravo djeteta na zdravlje i razvoj. Mila Jelavić, pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske je govorila o ostvarivanju dječjih prava u Hrvatskoj, dok je Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom govorila o ulozi njezina Ureda u zaštiti prava i interesa djece s teškoćama u razvoju.

Na kraju radnog dijela prvoga dana Konferencije Tanja Radočaj, voditeljica Ureda UNICEF-a u RH je govorila o akciji “Prve 3 su još važnije!” – pravo na razvoj potencijala svakog djeteta, a prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i predsjednica Saveza DND-a o 10 godina akcije Gradovi i općine – prijatelji djece

Konferencija se održavala i povodom obilježavanja 20 godina od kada je usvojena UN-ova Konvencija o pravima djeteta, te 10 godina akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece”. Te dvije važne obljetnice motivirale su organizatore skupa da okupe respektabilne stručnjake te da svi zajedno na trenutak zastanu i ocijene proteklo razdoblje, prodiskutiraju postignute rezultate i potencijalne prepreke, a posebno da definiraju zajedničke smjernice za buduće aktivnosti, kako bismo ostvarili uvjete za optimalni razvoj djece.

Naziv Konferencije – “Pravo djeteta na zdravlje i razvoj” – proizašao je, prema riječima organizatora, upravo iz njihove želje da i u vremenu gospodarske krize svrate pozornost stručne javnosti na činjenicu koju ističe Konvencija – djeca imaju, ne samo prirodnu potrebu, nego i pravo na rast i razvoj, u najboljim uvjetima koje im možemo osigurati.

Zato je ove godine poseban naglasak bio na zdravstvenim, obrazovnim i socijalnim potrebama i pravima djece s teškoćama u razvoju. Odnos prema potrebama djece s teškoćama u razvoju najbolji je test humanosti i demokratičnosti nekog društva.

Da bi djeca s teškoćama u razvoju mogla ostvariti svoje pravo na dostizanje punog tjelesnog, umnog i emocionalnog potencijala, potrebno je prije svega razvijati interdisciplinarni pristup zdravlju i čvrstu suradnju između različitih društvenih sektora – posebno zdravstva, obrazovanja

i socijalne skrbi. Važno je njegovati partnerski odnos institucija, stručnih službi, roditelja i organizacija civilnog društva.

Stoga su na Konferenciji predstavljeni relevantni međunarodni i domaći koncepti promišljanja o ostvarivanju prava djece kroz strategije i programe lokalnih zajednica, stručnih institucija i društava, ne izostavljajući ni ravnopravno uključivanje organizacija civilnog društva i udruga roditelja. Pored teoretskih pretpostavki, od iznimne je važnosti bilo čuti primjere dobre prakse i upoznati modele koji se mogu primijeniti i u drugim sredinama.

Ekonomsko socijalno vijeće UN-a nedavno je usvojilo Rezoluciju s prijedlogom da se predstojeće desetljeće, od 2011.-2020. godine, proglasi desetljećem za „Zdravi svijet”.

Navedeno razdoblje trebalo bi biti obilježeno jednom novom inicijativom, koja će u promicanje zdravlja i razvoja djece, uz zdravstveni, uključiti i druge sustave, na načelu partnerstva i suradnje, a s ciljem sinergijskog učinka u rješavanju prioritetnih zdravstvenih problema.

Slijedeći orijentacije i strategije Ujedinjenih naroda, ovom Konferencijom željelo se obilježiti početak jednog novog i drugačijeg pristupa u promišljanju i ostvarivanju prava djeteta na zdravlje i razvoj.

Drugi radni dan Konferencije odvijao se u tri tematske cjeline kroz predavanja i radionice:

  • Savjetovanje „Gradovi i općine – prijatelji djece” Perspektive i participacija zajednice u ostvarivanju prava i potreba djece s teškoćama u razvoju
  • Savjetovanje „Za osmijeh djeteta u bolnici” 10 godina Akcije
  • XXI. Simpozij socijalne pedijatrije „Prava djeteta s teškoćama u razvoju”

Na zajedničkoj radionici sudionika Savjetovanja Gradovi i općine – prijatelji djece i XXI. Simpozija socijalne i preventivne pedijatrije, predstavnika lokalnih tijela, institucija, organizacija i udruga koje provede rehabilitaciju i inkluziju djece s teškoćama u razvoju izlaganje pod nazivom “Suradnjom i koordinacijom do ostvarivanja najboljeg interesa djeteta” je održala savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak.

U okviru Konferencije održala se i Ljetna škola Saveza društava Naša Djeca Hrvatske „Savjetovanje za dužnosnike iz DND-a” čija je ovogodišnja tema bila “Pretilost u djece”.

U subotu, posljednjeg dana Konferencije, Gerison Lansdown, međunarodna savjetnica za dječja prava, co-director CRED-PRO -a, je sudionicima govorila o  Pravima djece s teškoćama u razvoju

Nakon toga su prezentirani zaključci svih radionica Konferencije koji su nakon kraće rasprave djelomično izmjenjeni i dopunjeni te uobličeni u Zaključke i preporuke Konferencije.

(foto)