Izbornik

Pravobraniteljica poziva na jasno informiranje djece i odraslih o nastavi u uvjetima epidemije

Pravobraniteljica poziva na jasno informiranje djece i odraslih o nastavi u uvjetima epidemije

U povodu početka školske godine 2020./2021., pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uputila je ministru znanosti i obrazovanja dr. Radovanu Fuchsu preporuku o zaštiti najboljeg interesa djece u organizaciji nastave u uvjetima epidemije COVID-19.

Obavijestila ga je da se njezinom Uredu obraćaju roditelji zabrinuti zbog neizvjesnosti, otvorenih pitanja i nepoznanica u vezi s organizacijom nastave i drugih aspekata važnih za  redovito odvijanje odgoja i obrazovanja te zaštitu sigurnosti i zdravlja učenika. Naime, donošenje odluke o načinu organizacije nastave u predstojećoj školskoj godini otvara mnoga pitanja zaštite njihovih prava i dobrobiti, s obzirom na brojne rizike, osobito za najranjivije skupine kao što su djeca s teškoćama u razvoju, s kroničnim i autoimunim bolestima i drugim zdravstvenim teškoćama.

S obzirom na najavu Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) da se učenici 7. rujna vraćaju u školske klupe, pravobraniteljica ističe da podržava povratak djece u škole, kao normalizaciju života, uz napomenu da to ne smije biti na štetu djece, odnosno pojedinih skupina djece. Svjesna da MZO te stručnjaci iz Radne skupine za razradu i predlaganje mjera za početak pedagoške, školske i akademske godine 2020./2021. imaju vrlo složen i zahtjevan zadatak organizirati nastavu u uvjetima epidemije, pravobraniteljica upozorava kako se s radom na pripremama za organizaciju nastave ipak trebalo početi ranije.

Navodi kako očekuje da MZO, uz pomoć epidemiologa i drugih relevantnih stručnjaka, žurno razradi i predloži mjere za početak predstojeće školske godine, kao i da pripremi učenike, roditelje i odgojno-obrazovne ustanove za njihovo provođenje, dajući im pravovremene i jasne informacije. Pritom valja voditi računa i o različitim epidemiološkim situacijama po županijama u RH i uzeti u obzir stanje lokalnoga okruženja.

Pravobraniteljica među ostalim preporučuje:

  • izraditi detaljne, jasne i lako razumljive protokole o organizaciji nastave i mjerama koje je obvezno provoditi radi zaštite djece i drugih sudionika u odgojno-obrazovnom sustavu (s detaljnim pravilima rada i ponašanja, uporabe higijenskih i zaštitnih sredstava, maski kod djece i odraslih te načinom njihova osiguravanja i slično);
  • izraditi protokole postupanja u slučaju pojave bolesti kod učenika ili školskih radnika;
  • preispitati kadrovske kapacitete i predvidjeti rješenja za zamjenu odsutnih odgojno-obrazovnih radnika kako bi se osigurao kontinuitet nastave;
  • planirati i osigurati, u koordinaciji s osnivačima škola, sredstva potrebna za provedbu nužnih prostornih, tehničkih, higijenskih i drugih zaštitnih mjera te sredstva za ispunjavanje svih uvjeta potrebnih u slučaju odvijanja on line nastave;
  • posebnu pažnju posvetiti zaštiti djece s teškoćama, kroničnim i autoimunim bolestima i drugim zdravstvenim teškoćama i utvrditi načine izvođenja nastave i ciljane mjere za njihovu zaštitu i ostvarivanje kontinuiteta u obrazovanju te mjere za rad asistenata u nastavi;
  • definirati način izvedbe praktične nastave i vježbi u strukovnom obrazovanju, moguća alternativna rješenja te potrebne mjere zaštite učenika i drugih sudionika u toj vrsti nastave;
  • osigurati da djeci u svim školama budu dostupne jasne, sažete i točne informacije – na način i u formatima primjerenim njihovoj dobi – o bolesti COVID-19, uz upute o higijenskim i drugim mjerama zaštite, kako bi se uvažilo pravo djece na informaciju i sudjelovanje;
  • uspostaviti kontakt točke (broj telefona i e-mail adrese) za pružanje informacija, pomoći i stručne podrške djeci i roditeljima te odgojno-obrazovnim radnicima, uključivo i kontakt točke za psihosocijalnu podršku te kontakt točke za pružanje stručne pomoći i potpore roditeljima djece s različitim teškoćama.

Pravobraniteljica podsjeća i da je pri donošenju odluka o organizaciji nastave nužno voditi računa o velikom broju učenika putnika koji koriste sredstva javnog prijevoza, te stoga mjere za početak školske godine i organizaciju nastave moraju sadržavati i rješenja za taj aspekt problema.

Također je podsjetila na stajalište UN-ovog Odbora za prava djeteta koji upozorava na niz negativnih posljedica koje bi provođenje izvanrednih mjera u sklopu sprečavanja epidemije COVID-19 moglo imati za djecu i ostvarivanje njihovih prava. Očekujući da će pandemija nepovoljno utjecati na raspoloživost financijskih sredstava, Odbor za prava djeteta poziva države da pritom slijede načelo najboljeg interesa djeteta.

U skladu s time pravobraniteljica poziva da se i pri donošenju odluka o načinu izvedbe i organizaciji nastave te osiguravanju sredstava potrebnih za siguran boravak učenika u školi i/ili provedbi nastave na daljinu, kao i za osiguravanje potrebnih kadrovskih, prostornih, tehničkih, higijenskih i sigurnosnih uvjeta, obvezno dade prednost ostvarivanju najboljeg interesa djece. 

Svoju preporuku pravobraniteljica zaključuje pozivom ministru da se roditelje i djecu što prije upozna s planiranim načinom rada u sljedećoj školskoj godini jer su djeca opterećena neizvjesnom situacijom u nastavku školovanja pa im nedostatak informacija o tome izaziva dodatnu nelagodu, nesigurnost i stres te umanjuje povjerenje u sustav odgoja i obrazovanja.

Cjelovitu preporuku pravobraniteljice za djecu pročitajte u privitku ove vijesti.