Izbornik

Pravobraniteljica poziva na primjenu Preporuka Vijeća Europe o djeci roditelja zatvorenika

Pravobraniteljica poziva na primjenu Preporuka Vijeća Europe o djeci roditelja zatvorenika

Paneuropska kampanja za zaštitu prava djece čiji su roditelji u zatvoru, pod nazivom Zločin nije moj, ali kazna ipak jest! (Not My Crime, Still My Sentence!), već se godinama odvija svakoga lipnja na inicijativu europske mreže organizacija Djeca zatvorenika Europe (Children of prisoners Europe – COPE). Cilj kampanje je poboljšanje života djece čiji su roditelji u zatvoru i jačanje javne svjesnosti o njihovim potrebama i pravima. Kampanja uključuje niz aktivnosti u zatvorskome sustavu i sustavima koji se skrbe o djeci te u javnosti. Ovoj kampanji svake godine se pridružuje i Ured pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, kao član COPE mreže, pozivajući na osiguranje što bolje zaštite i podrške za djecu zatvorenika. Ove godine pravobraniteljica poziva i na implementaciju Preporuka Vijeća Europe o djeci roditelja zatvorenika koje je Odbor ministara usvojio u travnju ove godine.

Procjenjuje se da je u 47 zemalja Vijeća Europe više od dva milijuna djece odvojeno od roditelja koji se nalazi u zatvoru, a u zemljama EU ih je oko milijun. Prema podacima Ministarstva pravosuđa, tijekom 2016. godine u Hrvatskoj se oko 12.300 djece zateklo u situaciji da im je jedan od roditelja određeno vrijeme proveo u zatvoru. (Među zatvorenicima, koji su izvršavali kaznu zatvora na dan 31. prosinca 2016., približno jednu trećinu činili su roditelji maloljetne djece. Toga dana bilo je 1402 djece čiji su roditelji u zatvoru, maloljetničkom zatvoru ili odgojnom zavodu.) Suočena s takvim iskustvom djeca mogu imati traumatska iskustva, biti stigmatizirana kao djeca prijestupnika, postati tjeskobna, izgubiti roditeljsku skrb, a sve to može štetno djelovati na njihovu dobrobit, osobni razvoj i život.

Proteklih je godina, i na poticaj Pravobranitelja za djecu te aktivnim djelovanjem organizacija civilnoga društva, u zatvorskome sustavu prepoznato da je riječ o populaciji koja treba posebnu podršku te se ostvaruju različiti programi podrške roditeljskoj ulozi zatvorenica i zatvorenika i olakšavanja povezivanja djece s roditeljem u zatvoru, u slučajevima kad je to za dijete poticajno i korisno.

Preporuke Odbora ministara članicama Vijeća Europe

Ovogodišnja lipanjska kampanja za prava djece čiji su roditelji u zatvoru u prvi plan će staviti nedavno donesene Preporuke Vijeća Europe o djeci roditelja zatvorenika u kojima Odbor ministara, kao izvršno tijelo Vijeća Europe, poziva svih 47 država članica da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se toj djeci osigurala podrška u održavanju redovitih obiteljskih odnosa koji su važna sastavnica odrastanja. Ured pravobraniteljice za djecu osigurao je da se Preporuke prevedu na hrvatski jezik te ih je pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević uputila Ministarstvu pravosuđa – Upravi za zatvorski sustav i probaciju, pozivajući na njihovu primjenu u strateškim dokumentima, akcijskim planovima i praksi.

U Preporukama o djeci roditelja zatvorenika Odbor ministara ističe kako djeca zatvorenika imaju ista prava kako sva druga djeca, uključujući i pravo na redoviti kontakt sa svojim roditeljima, osim u slučaju kad je to suprotno najboljim interesima djece. Zatim naglašava da podržavanje odnosa dijete-roditelj pozitivno utječe ne samo na dijete, već i na roditelja koji je u zatvoru, zatvorsko osoblje i okolinu, a i na pripremu zatvorenika za izlazak iz zatvora i socijalnu reintegraciju te time i štiti društvo u cjelini.

Preporuke sadržavaju niz specifičnih smjernica, primjerice, da se nastoji izbjeći uhićivanje roditelja u prisutnosti djece, ako je moguće, odnosno da se to obavi uzimajući u obzir zaštitu djece. Zatim, da se djeci dopusti da posjete uhićenog i zatvorenog roditelja unutar tjedan dana od uhićenja i da im se omogući da ga redovito posjećuju u vrijeme koje im odgovara, da se pritom prilagodi sigurnosno pretraživanje djece koje treba biti vrlo osjetljivo spram djeteta te da osoblje zatvora koje dolazi u kontakt s djecom treba biti osposobljeno za komunikaciju, podršku i pomoć djeci.

Preporučuje se i da mjesto gdje roditelj izdržava kaznu zatvora bude što je moguće bliže djetetovom domu te da se posjeti trebaju odvijati u djeci prilagođenom (child-friendly) zatvorskom prostoru ili, ako je moguće, u prostoru koji se nalazi blizu djetetova doma. Djeci se također treba omogućiti da redovito kontaktiraju s roditeljima putem telefona, chata, webkamere i drugih tehnologija.

Kako bi se smanjilo utjecaj roditeljeva boravka u zatvoru na djecu, preporučuje se da zatvorske vlasti što je više moguće primjenjuju mjere kao što su dopušteni izlasci iz zatvora, otvoreni zatvori, elektroničko nadziranje, što će ujedno i olakšati prijelaz iz zatvora na slobodu.

Važna je i uloga medija

U preporukama se ističe i važnost zaštite privatnosti djece čiji su roditelji u zatvoru te se poziva na zaštitu dobrobiti djece i obitelji u medijskom izvještavanju o ovoj problematici. Također se poziva institucije i tijela zatvorskoga sustava da redovito izvještavaju stručnjake, javnost i medije o broju djece koju pogađa boravak roditelja u zatvoru i o utjecaju te pojave na djecu, ali i o primjerima dobre prakse. To je važno kako bi se općenito podigla razina svjesnosti o potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru i kako bi se izbjeglo stvaranje negativnih stereotipa i stigmatizacija djece.

Cjeloviti tekst Preporuka VE o djeci roditelja zatvorenika, na hrvatskom jeziku, dostupan je na stranici pravobraniteljice za djecu www.dijete.hr (https://dijete.hr/dokumenti/medunarodni-dokumenti/). Tu se također može preuzeti publikacija „Djeca čiji su roditelji u zatvoru. Europska stajališta o dobroj praksi“ (2016.), koju je Ured pravobraniteljice objavio u suradnji s mrežom Children of Prisoners – COPE, a u kojoj su predstavljena raznovrsna rješenja primijenjena u europskim zemljama u zaštiti djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom (https://dijete.hr/publikacije/). Više o europskoj mreži COPE i kampanji “Not My Crime, Still My Sentence!” potražite na http://childrenofprisoners.eu/.

Pravobraniteljica za djecu ističe da osigurati prava djetetu čiji su roditelji u sukobu sa zakonom ne znači dovoditi u pitanje sigurnost zajednice niti prava drugih ljudi, o čemu svjedoče brojna iskustva u inozemstvu, a sve više i u Hrvatskoj. Primjerice, prilagodba načina organiziranja posjeta djece, uređivanje posebnih prostora za susrete zatvorenika s njihovom malom djecom, osnaživanje roditeljskih kompetencija zatvorenika, poticanje zbližavanja i održavanja bliskosti s djecom kroz snimanje poruka roditelja djeci, snimki na kojima očevi ili majke čitaju priče svojoj djeci itd. i kod nas su se potvrdili kao vrijedna praksa u pojedinim zatvorima. I iz Ministarstva pravosuđa – Uprave za zatvorski sustav i probaciju najavljeno je da će dodatnim aktivnostima za zatvorenike i njihovu djecu obilježiti lipanjsku kampanju za prava djece roditelja zatvorenika.

Dijete čiji je roditelj u zatvoru često se osjeća kažnjenim i obilježenim zbog pogrešaka svojih roditelja. Odgovornost je sustava, institucija i stručnjaka pomoći mu da razumije situaciju u kojoj se našla njegova obitelj i podržati njegovo pravo na roditelje i roditeljsku ljubav. To je pravo koje imaju sva djeca – čak i kad su im roditelji s druge strane rešetaka.

Ured pravobraniteljice za djecu