Izbornik

Pravobraniteljica predala Hrvatskome saboru Izvješće o radu za 2018.

Pravobraniteljica predala Hrvatskome saboru Izvješće o radu za 2018.

Detaljno izvješće o radu pravobraniteljice za djecu, pokrenutim inicijativama i primljenim prijavama povreda prava djece u 2018. godini, predano je Hrvatskome saboru u petak, 29. ožujka 2019., u skladu s obvezom koju propisuje Zakon o pravobranitelju za djecu. Uz brojčane podatke i opis postupanja, prijedloga i preporuka za zaštitu prava i interesa djece, Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu u 2018. ujedno daje pregled stanja dječjih prava u Hrvatskoj danas, koji se temelji i na praćenju opće problematike zaštite djece te na konzultacijama sa stručnjacima i razgovorima s djecom.

Radno obilježena 15. obljetnica Pravobranitelja za djecu

Proteklu godinu u radu pravobraniteljice posebno je obilježilo istraživanje “Participacija djece u sustavu odgoja  i obrazovanja”, u kojem je sudjelovalo više od 2700 učenika i oko 460 nastavnika i stručnih suradnika iz četrdesetak osnovnih i srednjih škola. Istraživanje je provedeno u povodu 15. obljetnice postojanja Pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj, a s namjerom da se dodatna pažnja u društvu usmjeri na participativna prava djece koja se zasad nedovoljno prepoznaju, razvijaju i štite. Riječ je o pravu djeteta na izražavanje mišljenja i sudjelovanje u donošenju odluka o pitanjima koja se odnose na njega. Stoga je istraživanje provedeno upravo u školi, kao mjestu na kojem djeca provode veliki dio vremena, na kojem uče o vlastitim i tuđim pravima i gdje su u prilici ostvarivati i poštovati ta prava.

Ured pravobraniteljice za djecu je u 2018. godini postupao po ukupno 1588 novih slučajeva povreda prava djece, od kojih većinu čine primljene prijave, a dio je pokrenut na inicijativu Ureda. Osim toga, postupalo se po još ukupno 1125 predmeta koji se odnose na upite, sastanke, skupove, preporuke, prijedloge za izmjenu propisa i druge inicijative te ostale aktivnosti iz raznih područja ostvarivanja i zaštite prava djeteta. Brojke pokazuju da se nastavlja trend rasta prijava i predmeta, a veliki broj predmeta (748) ostao je u praćenju iz prethodnih godina.

Roditelji podnijeli 845 pritužbi, djeca 20

U najvećem broju pravobraniteljici su se s prijavama obraćali roditelji, koji su ukupno podnijeli 845 prijava (majke 489, očevi 279), a oba roditelja zajedno 77). Po brojnosti zatim slijede institucije koje su joj se obratile u 339 slučajeva, od čega je 97 obavijesti o odbijanju cijepljenja djece koje pravobraniteljici dostavlja Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva, a 62 prijave podnijele su odgojno-obrazovne ustanove.

Djeca su nam se osobno obratila u 20 slučajeva, pritužujući se na: postupanje djelatnika škole – zbog nepravednog ocjenjivanja i neprofesionalnog ponašanja te zbog izloženosti vršnjačkom nasilju u školi, zatim na postupanje djelatnika centra za socijalnu skrb – zbog „prisiljavanja“ na kontakt s roditeljem s kojim ne stanuju, zbog neefikasnosti sustava u ostvarivanju uzdržavanja koje im roditelj uskraćuje illi zbog smještaja u udomiteljsku obitelj. Djeca su se žalila i na postupanje policije u slučaju prijave neprimjerenih i ugrožavajućih postupanja susjeda. U jednom slučaju dijete nam se obratilo nezadovoljno odnosom s majkom. Također, djeca su tražila informacije i o pravima djece kao potrošača te o pravima na sufinanciranje troškova prijevoza za učenike.

Najviše povreda prava na roditeljsku skrb i obrazovnih prava

Kao i svake godine, među prijavama prednjače one koje se odnose na probleme u ostvarivanju roditeljske skrbi, kojih je bilo 350, na drugom su mjestu povrede obrazovnih prava s ukupno 318 prijava, na trećem su prijave zbog nasilja, kojih je bilo 179 te povrede zdravstvenih prava sa 173 prijave. Zatim slijede prijave zbog povrede prava na sigurnost (81), prava djece u pravosudnom postupku (72), pravo na privatnost (72), ekonomskih prava (68) te zbog zanemarivanja djece (54). Zamjetne su i povrede socijalnih (45) i kulturnih prava djece (39), prijave zbog diskriminacije (38) povrede prava djece kao članova društvene zajednice (38) i drugih prava djece.

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2018. ima ukupno 264 stranice, a na prvih 125 izvještava o prijavljenim pojedinačnim povredama prava djece, grupiranim po vrstama: od osobnih prava djeteta (statusna prava, privatnost, pravo na život uz roditelje i roditeljsku skrb, zaštita od nasilja), prava djece kao članova društvene zajednice, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih, kulturnih i pravosudno-zaštitnih, do prava na sigurnost te zaštitu od diskriminacije.

Slijedi poglavlje o radu četvrte generacije Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu – MMS-a, dječjega savjetodavnog tijela pravobraniteljice koje čini 20 djece u dobi od 12 do 18 godina. U poglavlju Izdvojena područja zaštite prava djece, u šest zasebnih cjelina, prikazane su teme o zaštiti prava djece pripadnika nacionalnih manjina, djece s problemima u ponašanju, djece čiji su roditelji u zatvoru, djece u migracijama (djeca u pokretu) te o zaštiti prava djece u medijima, a prikazane su i prigodne aktivnosti u povodu obilježavanja 15. obljetnice Pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj.

Sljedeće poglavlje donosi pregled općih preporuka pravobraniteljice za unapređivanje prava  i interesa djece, kojih je u 2018. ukupno bilo 76, od čega se više od trećine odnosi na područje obrazovanja. Slijedi poglavlje Normativne aktivnosti,  o inicijativama u području izmjena ili donošenja ukupno 41 propisa.

Zaštita prava djece na otoku

Poglavlje Istraživačke aktivnosti donosi pregled istraživanja koje je Ured pravobraniteljice proveo ili okončao u 2018. Među njima je već uobičajeno praćenje podataka o broju djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi u domovima za djecu i centrima za pružanje usluga u zajednici – pregled za razdoblje 2010. – 2017. te zasebni prikaz  stanja u 2018. , koji upućuju na pad broja posvojene djece u protekloj godini. Uz već spomenuto istraživanje o participaciji djece u školama, koje otkriva mogućnosti ali i brojne prepreke većem sudjelovanju djece, posebno ističemo istraživanje o specifičnostima i problemima socijalne skrbi i obiteljsko pravne zaštite djece na otocima, koje je provedeno anketiranjem djelatnika centara socijalne skrbi koji su zaduženi za područje otoka.

Posjetili 71 ustanovu za djecu

U Izvješću su opisani i obilasci ukupno 71 ustanove iz različitih sustava, u kojima su djeca smještena ili privremeno borave, koje su tijekom godine posjetili pravobraniteljica i njezini savjetnici. Među njima je 44 odgojno-obrazovne ustanove. Prikazani su i susreti i suradnja pravobraniteljice s djecom, suradnja s tijelima, ustanovama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, zatim međunarodne aktivnosti, skupovi koje je organizirao Ured pravobraniteljice te drugi skupovi na kojima su pravobraniteljica i njezini savjetnici sudjelovali ili održali izlaganja. Predstavljene su i godišnje aktivnosti regionalnih ureda pravobraniteljice u Osijeku, Rijeci i Splitu te ostale aktivnosti središnjeg ureda u Zagrebu, uključujući i prikaz različitih događanja u Maloj kući dječjih prava, a na kraju su prikazani i ustroj i financijsko poslovanje Ureda pravobraniteljice za djecu.

U zaključku je dan sažeti pregled stanja prava djece u Hrvatskoj s naglaskom na uočenim problemima i slabostima te područjima u kojima je nužno uložiti veće napore kako bi se poboljšalo funkcioniranje ukupnoga sustava zaštite prava djece u Hrvatskoj.

Cjelovito Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2018. dostupno je na stranici dijete.hr, u rubrici Izvješća/O radu pravobranitelja za djecu, a Sažetak je dostupan u rubrici Izvješća/Sažeci izvješća.