Izbornik

Pravobraniteljica se sastala s predstavnicima stručnjaka u području zaštite djece

Pravobraniteljica se sastala s predstavnicima stručnjaka u području zaštite djece

U povodu online apela “Dopustite stručnjacima da rade svoj posao bez pritiska”, na čije su potpisivanje pozvani psiholozi, socijalni radnici i drugi stručnjaci u području zaštite djece, s ciljem da se upozori nadležne institucije i javnost na negativne, opasne i pogubne potencijalne efekte medijskog linča kojem su stručnjaci izloženi već dulje vrijeme, Ured pravobraniteljice za djecu održao je 14. listopada 2021. sastanak s predstavnicima stručnih udruženja socijalnih radnika i psihologa u sustavu socijalne skrbi.

Uz pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević, njezinu zamjenicu Maju Gabelicu Šupljiku i savjetnice pravobraniteljice, na sastanku su sudjelovali predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan, predsjednik Hrvatskog psihološkog društva Josip Lopižić, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš i predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić, te ravnateljica Zavoda za socijalni rad Tatjana Katkić te predstavnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marija Lukec Presker, voditeljica Službe za zaštitu djece, mladih i obitelji u riziku. Sastanak je održan kako bi se raspravilo o potrebama stručnjaka, kao i definiranja prijedloga za osiguravanje najviših standarda stručnog rada usmjerenih na zaštitu i dobrobit djece.

Predstavnici stručnih udruženja upoznali su pravobraniteljicu za djecu i njezine suradnice s problemima s kojima se susreću stručnjaci koji u sustavu socijalne skrbi rade na zaštiti djece. Ukazali su na loše radne uvjete, nedostatak stručnjaka, neodgovarajuće normative, izostanak podrške nadležnoga ministarstva, snažan pritisak na stručnjake od strane nezadovoljnih stranaka, kao i izraženo nepovjerenje javnosti u sustav socijalne skrbi. Govorili su o neprimjerenim pritiscima medija koji potiče nepovjerenje pa i nasilje prema stručnjacima, ali i o izostanku međuresorne suradnje, pa i o nezadovoljavajućoj suradnji unutar sektora socijalne skrbi. Istaknuli su i probleme poput nedovoljnih smještajnih kapaciteta za smještaj djece nakon izdvajanja iz obitelji,  nedostatka stručnjaka u sustavu socijalne skrbi i u drugim sustavima, sporosti sudskih postupaka, nedostatka službi potpore za obitelji u riziku u lokalnim sredinama.

Naveli su kako je potrebno pružiti podršku stručnjacima i osnažiti ih kako bi mogli svoj posao zaštite djece obavljati kvalitetno i profesionalno vodeći se isključivo zaštitom najboljeg interesa djeteta. Ravnateljica Zavoda za socijalnu skrb Tatjana Katkić govorila je o najavljenim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, o predstojećem osamostaljivanju obiteljskih centara te uvođenju novih usluga psihološke pomoći obitelji.

Pravobraniteljica za djecu Pirnat Dragičević i njezine suradnice ukazale su na to kako već godinama u izvješćima o radu pravobraniteljice, koje podnose Hrvatskome saboru, ukazuju na probleme u sustavu socijalne skrbi, no pomaci koji su postignuti na unapređenju sustava su nedostatni. Ukazale su na nužnost postizanja visoke razine profesionalnosti i pojedinačne odgovornosti za propuste u radu, te su naglasile potrebu osnaživanja obiteljskih centara. Istaknule su kako bi trebalo definirati vrijednosni okvir u kojem će se zastupati interesi struke, a istovremeno osigurati da svaki stručni rad bude podložan stručnome propitivanju. Pozvali su stručnjake da i dosadašnja izvješća pravobraniteljice za djecu, u kojima se redovito svake godine upozorava na slabosti u sustavu socijalne skrbi, iskoriste kao platformu za jasno verbaliziranje zahtjeva struke, odnosno stručnjaka koji rade s djecom i obiteljima.

Rasprava je pridonijela stjecanju boljeg uvida pravobraniteljice za djecu u potrebe stručnjaka koji rade s djecom i obiteljima, primarno u sustavu socijalne skrbi, te će biti poticaj za njezine daljnje aktivnosti usmjerene podizanju razine zaštite dječjih prava.