Izbornik

Pravobraniteljica sudjelovala na panelu o pristupu obrazovanju

Pravobraniteljica sudjelovala na panelu o pristupu obrazovanju

Na poziv Centra za mirovne studije pravobraniteljica za djecu je dana 15. lipnja 2020.  sudjelovala na panel raspravi pod nazivom „Pristup obrazovanju – škola na daljinu, učenici na marginu“. Rasprava je organizirana kao dio serije panela GOOD inicijative pod zajedničkim nazivom „Obrazovanje u fokusu“.

Uz pravobraniteljicu, na panelu koji je vodila Lovorka Bačić iz Centra za mirovne studije, sudjelovali su dr.sc. Margareta Gregurović iz Instituta za migracije i narodnost, Siniša Senad Musić predstavnik Romske organizacije mladih Hrvatske i Anamarija Macanović predstavnica udruge Are You Serious.

Na panelu se raspravljalo o problemima obrazovnog sustava u RH (vezano za pristup i nejednakost), s naglaskom na probleme koji su u vrijeme nastave na daljinu posebno pogodili djecu iz osjetljivih i ranjivih skupina – djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu u detenciji, djecu s teškoćama u razvoju, djecu koja žive u siromaštvu, uz raspravu o nužnim promjenama u sustavu i mogućim konkretnim rješenjima kako bi sva djeca ostvarila jednako pravo na obrazovanje.

Pravobraniteljica je na panelu dala pregled najčešćih problema vezanih uz ostvarenje prava djece na obrazovanje te se osvrnula na ljudsko-pravnu perspektivu prava djece na obrazovanje i poteškoće u ostvarivanju tog prava, posebno u izvanrednoj situaciji uzrokovanoj epidemijom bolesti COVID-19.

Na panelu se raspravljalo i o povezanosti socioekonomskog statusa djece sa obrazovnim ishodima i utjecaju na dostupnost obrazovanja, o posebnim problemima u pristupu obrazovanju u vrijeme održavanja nastave na daljinu s kojima se suočila skupina romske djece i romske obitelji, te djeca migranti u RH, odnosno djeca pripadnici nacionalnih manjina.