Izbornik

Pravobraniteljica za djecu predlaže promjene Ustava RH

Pravobraniteljica za djecu predlaže promjene Ustava RH

ustav.knjigaNa sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, održanoj 23. veljače 2010., prezentirane su inicijative za promjenu Ustava Republike Hrvatske, koje su tom prilikom iznijeli pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, pučki pravobranitelj Jurica Malčić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, uime Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatsko novinarsko društvo, Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskog sabora te predstavnici većeg broja udruga.

Pravobraniteljica za djecu istaknula je potrebu izmjena Ustava kako bi se u njemu dodijelila aktivna uloga djeci, ojačao njihov položaj u društvu i ostvarivanje njihovih prava te uvjeta za njihovu zaštitu. Istaknula je nužnost da načelo najboljeg interesa djeteta, kao temeljno pravo zajamčeno Konvencijom o pravima djeteta, dobije ustavno jamstvo. Predložila je da se u ustavne odredbe ugradi dužnost države da uz majčinstvo štiti i roditeljstvo, naglašavajući ravnopravnost i odgovornost roditelja u odgoju i podizanju djece, ali i obvezu države da preuzme odgovornost za stvaranje uvjeta za ostvarivanje poticajne i odgovorne roditeljske uloge.

Naglasila je potrebu terminološkog usklađivanja Ustava s Konvencijom o pravima djeteta te potrebu da se u Ustav, uz odredbe o pučkom pravobranitelju, ugrade odredbe o pravobranitelju za djecu,  kako bi se potvrdila spremnost države na dosljednu i sustavnu brigu za položaj i interese djece, jamčenjem neovisnosti i samostalnosti pravobranitelja za djecu, što bi osnažilo njegovu ulogu i važnost u promicanju i ostvarivanju prava djece.

Predložila je i izmjenu odredbi Ustava koje se odnose na pravne posljedice počinjenja kaznenih djela, ističući potrebu stvaranja preduvjeta da se počiniteljima spolnih delikata na štetu djece zakonski trajno onemogući obavljanje poslova u kojima dolaze u neposredan kontakt s djecom, a sukladno zahtjevima koje pred države članice postavlja Europska Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja.

Prijedloge pravobraniteljice za djecu podržala je prof. dr. Dubravka Hrabar,  koja je naglasila kako moderne države ističu prava djece kao posebne ustavne kategorije te da je nužno odredbe o pravobranitelju za djecu ugraditi u Ustav kako bi se naglasila važnost ove institucije koja svojim dosadašnjim radom zaslužuje najbolje ocjene, a svojom  prisutnošću u javnosti gotovo svakodnevno podsjeća na potrebu zaštite dječjih prava. Na taj bi način Hrvatska dobila novi rang u svijetu kao država koja prepoznaje prava djece kao podvrstu ljudskih prava koja uživaju posebnu zaštitu. Prijedlog je podržao i prof.dr. Branko Smerdel, zauzevši se za jačanje važnosti institucija svih posebnih pravobranitelja, jer se tako u državi stvara jaka mreža pravobranitelja kao zaštitnika ljudskih prava.

Predstavnici udruga Dijete-razvod, Otac za dijete i Dudeki podržali su prijedlog pravobraniteljice za djecu o potrebi izmjena Ustava u pogledu zaštite roditeljstva.

Sve inicijative za promjenu Ustava proslijedit će se nadležnim tijelima koja su ovlaštena predlagati izmjene Ustava.