Izbornik

Pravobraniteljica za djecu sastala se s ministricom socijalne politike i mladih

Pravobraniteljica za djecu sastala se s ministricom socijalne politike i mladih

naslovnica1U Ministarstvu socijalne politike i mladih pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić sastala se 17. veljače 2016. s ministricom Bernardicom Juretić. Teme sastanka bile su: rad udruga i zaštita dječjih prava i dobrobiti, deinstitucionalizacija i načini suradnje pravobraniteljstva i ministarstva.
Ministrica Juretić tom je prilikom informirana o predstojećoj konferenciji pod naslovom “Djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom. Koji je njihov najbolji interes, kako se on može ostvariti”, koja će se održati u Zagrebu 20. svibnja 2016., u organizaciji Pravobranitelja za djecu RH i međunarodne organizacije Children of prisoners Europe (COPE) te je pozvana da prisustvuje konferenciji kao počasna gošća.
Razgovaralo se o Strategiji Vijeća Europe za prava djeteta 2016. – 2021., kao i o konferenciji visoke razine na kojoj će se predstaviti strategija, a koja će se u travnju održati u Sofiji i na koju su pozvani ministri nadležni za djecu i dječja prava, pravobranitelji i drugi. Tema razgovora bila je i nacionalna strategija za dječja prava te razvoj akcijskih planova i njihovo usklađivanje s novom Strategijom Vijeća Europe.
Na sastanku su sudjelovale i zamjenice pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i Ester Radmilo te suradnice ministrice Bernardice Juretić.