Izbornik

Pravobraniteljica za djecu uputila upozorenje Vijeću za elektroničke medije zbog emisije „Supertalent“

Pravobraniteljica za djecu uputila upozorenje Vijeću za elektroničke medije zbog emisije „Supertalent“

Pravobraniteljica za djecu zaprimila je nekoliko pritužbi građana zbog krajnje neprimjerenog i vulgarnog priloga u epizodi emisije „Supertalent“ prikazanoj na Novoj TV u nedjelju, 5. studenoga 2023. godine. Pritužbe se odnose na nastup žene koja svira flautu intimnim dijelom tijela. Iako je na ekranu za cijelo vrijeme trajanja nastupa dio ženinog tijela bio prekriven zvjezdicom, bilo je jasno kako je žena skinula donji dio odjeće te na taj način izvela nastup koji se može smatrati pornografskim. Građani koji su nam se obratili ogorčeni su što je ovaj nastup prikazan u terminima kada ga lako mogu vidjeti djeca.

Unatoč tome što je prije samog nastupa na ekranu prikazano pisano upozorenje: „Sljedeće scene mogle bi uznemiriti gledatelje. Upozoravamo Vas da nikako ne pokušavate izvesti ono što ćete vidjeti.“, Ured pravobraniteljice za djecu smatra da time nisu poduzete dovoljne mjere zaštite djece od neprimjerenog sadržaja. Emisija Supertalent dosad je predstavljana kao obiteljski program namijenjen širokoj publici, a budući da su u njoj često nastupala djeca, postalo je uobičajeno da ju otprije prati i vrlo mlada publika. No, ovim potezom Nova TV potpuno je zanemarila svoju društvenu odgovornost prema gledateljima i povrijedila prava i interese djece. Sukladno Preporukama za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije, u poglavlju 5.8.1. Smjernice za razvrstavanje reality programa, potrebno je obratiti pozornost na sva potencijalno štetna, opasna i neprimjerena ponašanja ili sadržaje i scene kojima se potiče i/ili promovira ponašanje koje bi moglo štetno utjecati na djecu i mlade. Reality programe treba klasificirati pažljivije i strože od fikcijskih sadržaja te načelno dodjeljivati višu klasifikacijsku oznaku reality programu nego sadržaju s istim potencijalno štetnim scenama i elementima u fikcijskom programu, kao i s posebnom pažnjom odrediti vrijeme emitiranja, vodeći računa o tome tko sve u to doba može vidjeti taj program.

Ne sporeći o umjetničkoj vrijednosti audiovizualnih djela i njihovoj važnosti u formiranju opće kulture, potrebno je imati na umu rizik od izloženosti potencijalno pornografskim sadržajima, odnosno od oponašanja nepoželjnih i opasnih ponašanja kod djece i mladih koji su njima izloženi. Takvi sadržaji mogu štetno djelovati na djecu i mlade te ih treba izbjegavati u terminima koji su dostupni djeci, odnosno, njihovo eventualno prikazivanje nužno je prilagoditi smjernicama sadržanim u Preporukama za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija. S tim u vezi, radi zaštite dobrobiti djece, smatramo da je uputno razmotriti preporuku o dobi djece kojoj su spomenuti sadržaji namijenjeni te ju po potrebi pomaknuti prema višoj dobi, odnosno pomaknuti termin emitiranja emisije „Supertalent“ u vrijeme kada postoji manja vjerojatnost da će biti dostupna maloljetnicima.

Kada je riječ o dobnim oznakama audiovizualnih sadržaja, često se nailazi na teškoće u određivanju istih budući da je djetinjstvo vrijeme intenzivnoga razvoja pa su oznake u vidu dužih dobnih intervala često neprecizne. Osim toga, valja uzeti u obzir i izrazite individualne razlike koje su uvjetovane i brojnim kulturološkim, obiteljskim i drugim čimbenicima te u konačnici na roditelju je odluka je li neki sadržaj prikladan njihovom djetetu. Dobne oznake ponajprije predstavljaju obvezu za one koji distribuiraju takve sadržaje te upozorenje i poziv na oprez roditelja (osobito roditelja mlađe djece) u procjeni je li sadržaj primjeren njihovom djetetu. Međutim, mišljenja smo da se sporni nastupi (poput žene koja polugola svira flautu intimnim dijelom tijela) u emisiji „Supertalent“ ne bi smjeli prikazivati na televiziji bez vizualnog simbola s oznakom 18 i zvučnog i/ili tekstualnog upozorenja neposredno prije njihova emitiranja („Sadržaj koji slijedi nije primjeren za maloljetnike mlađe od 18 godina.“), odnosno da bi se takvi nastupi eventualno mogli prikazati tek nakon 23 sata, sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Posebno problematičnim smatramo to da ista emisija u prvom dijelu sadrži nastupe djece, a u drugom pornografski nastup, a sve se te izvedbe događaju na istoj pozornici pred istim žirijem. Spajanje takvih sadržaja u istome programu posve je neprihvatljivo te otežava roditeljima odgoj i usmjeravanje djece, a dodatno i zbunjuje mlađu publiku.

Pravobraniteljica smatra da je Nova TV prekršila odredbe Zakona o elektroničkim medijima i Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima stoga je predložila Vijeću za elektroničke medije da poduzme odgovarajuće mjere protiv Nove TV zbog kršenja propisa i zbog povrede prava i interesa djece.