Izbornik

Predano Izvješće o radu pravobraniteljice u 2011. godini

Predano Izvješće o radu pravobraniteljice u 2011. godini

 

Izvjesce_2011U skladu sa svojom zakonskom obvezom, pravobraniteljica za djecu je 30. ožujka 2011. predala Hrvatskome saboru Izvješće o svome radu u 2011. godini. U opsežnom izvješću prikazana je problematika kojom se Ured pravobraniteljice bavio tijekom prošle godine, što uključuje prijave i upite građana, vlastite inicijative Ureda, ali i pregled i ocjenu stanja u društvu u pogledu ostvarene razine poštovanja prava djeteta u pojedinim područjima.

 

U prošloj je godini ukupno otvoreno 2259 novih predmeta. Od toga su 1054 bile prijave povreda pojedinačnih prava djece, koje se odnose na ukupno 1616 djece. Preostalih 1205 predmeta odnose se na suradnju s institucijama, udrugama i organizacijama u različitim projektima, odgovore na upite, opće inicijative Ureda u području praćenja, zaštite i unapređivanja prava djece te druge aktivnosti.

Izvješće donosi pregled stanja u području zaštite osobnih prava, koje obuhvaća statusna prava, pravo na privatnost, pravo na zajedničku roditeljsku skrb, na zaštitu od nasilja i druga prava. U ovoj kategoriji pravobraniteljica je primila 636 prijava, koje se odnose na kršenje prava 1028 djece. Najveći broj prijava, ukupno 306, odnosi se na  kršenje prava na život uz roditelje i roditeljsku skrb, a zatim slijede prijave kršenja prava na zaštitu od nasilja i zanemarivanja, kojih je bilo 273. U ostalim grupama prava, po broju prijava ističe se područje obrazovnih prava (159), zatim ekonomskih (79), pravosudno-zaštitnih (55), socijalnih (43) i zdravstvenih (25), a rjeđe se prijavljuje kršenje kulturnih prava i prava djece kao članova društvene zajednice, što upućuje i na teže prepoznavanje kršenja ovih važnih prava djeteta.

Poglavlje o prijedlozima pravobraniteljice za poduzimanje mjera za cjelovitu zaštitu prava djece, prikazuje stanje i uočene probleme u desetak područja, od zaštite prava djece pripadnika nacionalnih manjina, djece s problemima u ponašanju, djece koja žive na otocima, djece čiji su roditelji u zatvoru, djece koja se bave sportom, do zaštite mentalnog zdravlja djece, prava djece u medijima te prikaza uloge lokalne zajednice u zaštiti prava djece. U svim područjima, u skladu s načelom inkluzije, obuhvaćena su i prava djece s teškoćama u razvoju.

U posebnom poglavlju navedeno je 47 preporuka, odnosno upozorenja i prijedloga, koje je pravobraniteljica tijekom godine uputila nadležnim institucijama, a među njima su najbrojnije one u području sustava odgoja i obrazovanja. Sljedeće poglavlje donosi pregled sudjelovanja Ureda pravobraniteljice u izradi i izmjenama zakona ili pravilnika, a u njemu su navedeni prijedlozi koje Ured davao u izradi 21 propisa te devet inicijativa za izmjene propisa.

Popisani su i istaknuti svi susreti i aktivnosti pravobraniteljice i njezinih suradnika s djecom, u uredima pravobraniteljice, u odgojno-obrazovnim ustanovama te u najrazličitijim prigodama. Posebnu dionicu u izvješću ima i rad dječjeg savjetničkog tijela pravobraniteljice MMS-a (Mreža mladih savjetnika), koje je i u protekloj godini bilo vrlo aktivno – i kod kuće i u inozemstvu.

Izvješće pruža uvid u sve poslove i aktivnosti pravobraniteljice za djecu, kao i presjek stanja dječjih prava u Hrvatskoj te će u njemu mnogi koji se bave djecom naći dijelove koji ih zanimaju.

Cjelovito Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu – 2011., donosimo u prilogu.