Izbornik

Predavanje i radionica na 39. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju

U Centru za izobrazbu Ministarstva pravosuđa i uprave, u Remetincu, 13. listopada 2021. zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je predavanje i radionicu na 39. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju. Govorila je, i na ovom tečaju, o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, o tome što zatvorski sustav može učiniti za ovu skupinu djece te o promjenama i unapređenjima u zatvorima tijekom zadnjih godina. Izlagala je i o potrebi osviještenosti o potrebama djece kod pravosudnih policajaca, o tome kako oni mogu zajedno s udrugama civilnog društva i stručnjacima iz različitih sustava biti podrška djeci zatvorenika što, prema nizu studija ima pozitivne posljedice za djecu, obitelji zatvorenika i osobe koje se skrbe o djetetu, te na same zatvorenike, zatvor i njegove djelatnike, zajednicu i društvo. Ujedno je, koristeći sadržaje iz publikacije o pravima djece čiji su roditelji zatvorenici, koja je u pripremi Pravobranitelja za djecu, nastojala potaknuti polaznike na empatiju i osjetljivost za potrebe djece i članova obitelji u specifičnoj obiteljskoj situaciji kada je jedan član obitelji u zatvoru.

Predavanje i radionica održani su uz strogo pridržavanje sigurnosnih preporuka i epidemioloških mjera.