Izbornik

Predavanje i radionica na tečaju za pravosudnu policiju

Predavanje i radionica na tečaju za pravosudnu policiju

U Centru za izobrazbu Ministarstva pravosuđa i uprave zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je, 6. svibnja 2021., predavanje i radionicu na 37. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju. Govorila je o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, o tome što zatvorski sustav može učiniti za djecu te o promjenama i unapređenjima u zatvorima tijekom zadnjih godina. Naglasila je važnost osviještenosti o potrebama djece kod pravosudnih policajaca,  te navela da oni mogu, zajedno s udrugama civilnog društva i stručnjacima iz različitih sustava, biti podrška djeci zatvorenika što prema nizu studija ima pozitivne posljedice za djecu, obitelji zatvorenika i osobe koje se brinu o djetetu, ali i za same zatvorenike, zatvor i njegove djelatnike, zajednicu i društvo.

Iznijela je primjere višegodišnjih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu u području prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom ili su u zatvoru, te je opisala kvalitetne prakse i programe iz europskih zemalja o kojima je informirana na temelju članstva Pravobranitelja za djecu u paneuropskoj mreži Children of Prisoners Europe.

Polaznicima predavanja i radionice podijeljen je Priručnik za zaposlene u zatvorskom sustavu – Važnost očuvanja obiteljskih odnosa za resocijalizaciju zatvorenika i zatvorenica u izdanju udruge Roditelji u akciji – Roda. Predavanje i radionica održani su uz pridržavanje sigurnosnih preporuka i epidemioloških mjera. (Foto: https://mpu.gov.hr/)