Izbornik

Predavanje studentima psihologije u Zagrebu

Predavanje studentima psihologije u Zagrebu

Mi imamo prava.naslovnicaNa Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 11. studenoga 2015., zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika gostovala je u okviru kolegija Uvod u razvojnu psihologiju te održala dva izlaganja.
U predavanju pod naslovom “Dječja prava – muka ili izazov” upoznala je studente druge godine psihologije s Konvencijom o pravima djeteta i radom pravobraniteljice za djecu te iznijela neke podatke Ureda pravobraniteljice za djecu o ugroženosti dječjih prava u Hrvatskoj.
Drugo izlaganje pod naslovom “Prava i potrebe djece čiji su roditelji u zatvoru” imalo je za cilj kroz specifične potrebe jedne posebno ranjive skupine djece ukazati na univerzalnost, nedjeljivost, međuovisnost i jednaku važnost dječjih prava te na važnost integrativnog pristupa svakom djetetu koje se nalazi u ranjivoj situaciji, kao što je, primjerice, dijete čiji je roditelj u sukobu sa zakonom.