Izbornik

Predavanje studentima socijalnog rada

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za studente 2. godine na Studijskom centru socijalnog rada, savjetnica Lidija Petrović održala je predavanje, 25. studenoga 2022., na poziv prof. dr. sc. Ivana Šimovića s katedre obiteljskog prava.

Savjetnica je tom prigodom studentima predstavila djelovanje Ureda pravobraniteljice za djecu, zakonske ovlasti i ulogu Pravobranitelja za djecu u društvu, te ih upoznala sa sadržajem UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Pritom je posebno istaknula važnost četiri temeljna načela Konvencije te prikazala njihovu primjenu u vezi s ostvarivanjem prava djeteta na život s roditeljima i roditeljsku skrb. Studenti su pokazali iznimno zanimanje za navedene teme.