Izbornik

Predavanje za studente socijalnog rada

Predavanje za studente socijalnog rada

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović, dipl. soc. radnica, održala je 25. listopada 2017. u Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu predavanje studentima pete godine Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada. Studenti su poslušali predavanje o zaštiti prava djeteta u okviru kolegija “Odabrana područja socijalnog rada – socijalni rad s obitelji”.
Tema predavanje bila je predstavljanje institucije Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske i UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Također je sa studentima proveden i rad u malim grupama sa zadaćom prepoznavanja dječjih prava, kao i postupanja raznih institucija u situacijama u kojima je evidentno kršenje prava djeteta.