Izbornik

Predstavljanje zbornika “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru”

Predstavljanje zbornika “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru”
zatvoriU dvorani Tribine Grada Zagreba 25. studenoga 2009. predstavljen je zbornik “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru”, objavljen u nakladi Ureda pravobraniteljice za djecu. Zbornik je predstavila zamjenica pravobraniteljice za djecu  mr.sc. Maja Gabelica Šupljika, koja je i urednica zbornika, recenzentica prof. dr. sc. Antonija Žižak i autorice  dr. sc. Gordana Buljan Flander i Ljiljana Vukota.

Zbornik sadržava sedam izlaganja s istoimene stručne rasprave održane početkom prošle godine, kad je pravobraniteljica okupljanjem stručnjaka i predstavnika nadležnih institucija pokrenula niz inicijativa s ciljem unapređivanja zaštite ove „nevidljive”, a posebno ranjive skupina djece čije potrebe često nisu prepoznate. Istaknula je to Maja Gabelica Šupljika, predstavljajući zbornik, motive za njegovo objavljivanje i svoj rad u zborniku pod naslovom “Odrastanje djece čiji su roditelji u zatvoru – psihologijski pogled i europska iskustva”

Recenzentica Antonija Žižak tom je prigodom naglasila da zbornik “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru” otvara u nas potpuno novu temu  i problem oko kojega je tek potrebno formirati stručne stavove, standarde i praksu te nudi nove stručne informacije i paradigme, kako na planu promocije prava djece čiji su roditelji u zatvoru, tako i na planu penološke rehabilitacije osuđenih osoba.

Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav mr. sc. Branko Peran naglasio je kako se na poticaj pravobraniteljice za djecu u kaznionicama sve veća pozornost posvećuje i pitanjima u vezi s djecom zatvorenika te će se ubuduće pratiti statistika o tome koliko zatvorenika ima malodobnu djecu i kako su organizirani njihovi susreti i druženja, odnosno posjeti djece roditelju u zatvoru.

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba Gordana Buljan Flander, zajedno s dr. sc. Brunom Profacom napisala je rad “Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru”, a na predstavljanju zbornika još je jednom istaknula koliko je za dijete važno da zna i razumije gdje se nalazi odsutni roditelj. Gotovo svi roditelji trebaju podršku da bi na ta pitanja mogli iskreno odgovoriti djetetu, a u zborniku su brojne upute koje mogu u tome pomoći.

Načelnica službe tretmana u Upravi za zatvorski sustav Ljiljana Vukota, autorica je članka o programu promicanja roditeljske kompetencije i smanjenja negativnih učinaka separacije očeva i djece za vrijeme izdržavanja kazne zatvora. Predstavljajući svoj rad naglasila je vrijednost suradnje s Uredom pravobraniteljice za djecu i pozitivne promjene koje se ipak događaju u zatvorskome sustavu zahvaljujući toj suradnji.

Autori drugih tekstova u zborniku su pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, sudac Vrhovnog suda Ranko Marijan,  prof. dr. sc. Dean Ajduković i mr. sc. Igor Kanižaj. Oni u svojim radovima zahvaćaju problematiku multidisciplinarno, a zajednička im je poruka da tek dobro povezani i usklađeni sustavi skrbi o djeci, koji uključuju odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, zdravstvo, pravosuđe i zaštitu obitelji, mogu biti učinkoviti u zaštiti dječje dobrobiti.

Iako se djecu zatvorenika često naziva kažnjenicima bez krivnje ona to ne smiju biti – rekla je na kraju Maja Gabelica Šupljika. A da se to ne bi događalo važno je da se u sustavu pravosuđa nastavi sa započetim aktivnostima, da djeca i njihove potrebe budu prepoznati i u dokumentima, da  i drugi sustavi u potpunosti prepoznaju važnost kontaktiranja djeteta s roditeljem koji je u zatvoru, da i roditelji u zatvoru i oni drugi osvijeste kolika je dobrobit za dijete održavati taj odnos, da psihosocijalna rehabilitacija zatvorenika uključuje i sadržaje skrbi o djetetu te da dijete uvijek i na svakom mjestu dobije podršku i pomoć. Za to je potrebno zajedništvo između sustava i na to računamo, zaključila je zamjenica pravobraniteljice za djecu.