Izbornik

Predstavljena “Analiza stanja programa rane intervencije u Hrvatskoj”

Predstavljena “Analiza stanja programa rane intervencije u Hrvatskoj”

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sudjelovala je 27. svibnja 2020. na predstavljanju rezultata istraživanja “Analiza stanja programa rane intervencije u Hrvatskoj” za članove Izvršne radne skupine Povjerenstva za ranu intervenciju u djetinjstvu, koje je održano na daljinu (putem digitalne platforme Zoom). Istraživanje je provedeno pod vodstvom dr. sc. Emily Vargas-Baron, ravnateljice RISE Instituta, uz podršku nacionalnih konzultanata iz Hrvatske.

U raspravi nakon prezentacije pravobraniteljica je naglasila kako su rezultati tog istraživanja pokazali da Hrvatska ima dobre temelje na kojima može razviti kvalitetan sustav rane intervencije u djetinjstvu. Područja koja su identificirana kao nedostatna ukazuju na prioritetna područja kojima će se baviti Povjerenstvo, poput nedostupnosti usluga rane intervencije, nedostatka pružatelja usluga, nepostojanja nacionalne baze podataka o djeci korisnicima i potencijalnim korisnicima usluga rane intervencije, nepostojanja univerzalnog sustava razvojnog probira i upućivanja u programe rane intervencije, kao i sustava praćenja u području rane intervencije i mehanizama za nadzor kvalitete pruženih usluga.

Rezultati ovoga istraživanja daju smjernice Povjerenstvu za ranu intervenciju u djetinjstvu za izradu nacionalnog strateškog plana za ranu intervenciju u djetinjstvu. Istraživanje daje uvid u sljedeća područja rane intervencije:

  • potrebe djece i obitelji za uslugama rane intervencije;
  • postojeće politike i institucionalne okvire za pružanje usluga rane intervencije;
  • kvalitetu i dostupnost usluga rane intervencije, te kapacitete pružatelja usluga;
  • financiranje i troškove usluga rane intervencije;
  • preporuke za rješavanje nedostataka i unapređivanje politika i programa.

Prezentaciju rezultata istraživanja pratila je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj.