Izbornik

Preporuka o zaštiti prava djece u zagrebačkim dječjim vrtićima

Preporuka o zaštiti prava djece u zagrebačkim dječjim vrtićima

Zagreb_vrticiZabrinuta zbog načina na koji se aktualni sukob zagrebačkog gradonačelnika i Gradske skupštine oko modela sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja odražava na djecu, roditelje i dječje vrtiće, pravobraniteljica za djecu uputila im je preporuku. Ne ulazeći u pravne i administrativne aspekte ove problematike, pravobraniteljica svojom preporukom, naslovljenom na gradonačelnika i predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, nastoji potaknuti postizanje jedinstvenog stava o ovom pitanju i što skorije informiranje roditelja i dječjih vrtića o načinu i visini sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja.

Postojeća situacija, obilježena neizvjesnošću, vrlo se nepovoljno odražava na djecu i njihove roditelje, prvenstveno zbog toga što se pitanje iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni boravka u dječjem vrtiću izravno odražava na obiteljski proračun te roditelji nisu u mogućnosti planirati buduće rashode, a posljedično niti način ostvarivanja skrbi o djeci. Zbog toga, roditelji nisu u mogućnosti pravovremeno i na odgovarajući način pripremiti svoju djecu na eventualne promjene u njihovom odgojno-obrazovnom procesu, primjerice na promjene dječjeg vrtića koje bi mogle uslijediti ili promjene odluke o institucionalnom ili kojem drugom obliku skrbi o djeci. Osim toga, to se nepovoljno odražava i na ravnatelje i druge odgojno-obrazovne radnike dječjih vrtića, budući da su suočeni s različitim uputama za postupanje u postojećoj situaciji.

 Prema članku 18. Konvencije o pravima djeteta Republika Hrvatska je kao stranka Konvencije dužna, na svim razinama, pružiti odgovarajuću pomoć roditeljima i skrbnicima djece u ispunjavanju njihovih odgovornosti prema djetetu i osigurati razvoj ustanova, olakšica i službi za skrb o djeci. Proizlazi da je obveza društva da, radi ostvarivanja prava djece iz Konvencije, poduzme sve odgovarajuće mjere da roditeljima olakša ispunjavanje sadržaja njihovih roditeljskih obveza i odgovornosti, ali i da, u skladu sa svojim prilikama i mogućnostima, osigura odgovarajuće mjere pomoći roditeljima i drugim osobama odgovornima za dijete u ostvarivanju prava djeteta na odgovarajuće životne uvjete. Sve mjere kojima se osiguravaju spomenuta prava djece, moraju biti poduzimane u najboljem interesu djeteta.

Nažalost, aktualna razilaženja oko modela naplate i iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, kao i različite upute dječjim vrtićima o načinu postupanja u postojećoj situaciji, ne olakšavaju, već naprotiv otežavaju roditeljima ispunjavanje njihovih roditeljskih obveza i odgovornosti. Slijedom toga, radi razrješenja postojeće situacije na način da u središtu sukoba ne budu djeca i njihovi roditelji pa ni sami odgojno-obrazovni radnici, pravobraniteljica preporučuje zagrebačkom gradonačelniku i Gradskoj skupštini da usuglase svoja stajališta i odluke o ovom pitanju i da roditelje i dječje vrtiće što prije upoznaju s jednim i jasno definiranim načinom i visinom sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja. Usto, pravobraniteljica moli gradonačelnika i Gradsku skupštinu da je obavijeste o zajedničkom i usklađenom stavu, odnosno konačnoj odluci o budućem modelu sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja koji će se primjenjivati od početka pedagoške godine 2011/2012.