Izbornik

Preporuka za zaštitu prava učenika srednjih medicinskih škola

Preporuka za zaštitu prava učenika srednjih medicinskih škola

ucenici.srednjoskoliU povodu pritužbi učenika srednjih medicinskih škola na preopterećenost i pretjeranu količinu nastavnih obveza te na neodgovarajući raspored satnice teorijske i praktične nastave i vježbi, pravobraniteljica za djecu uputila je preporuku Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta da provjeri usklađenost satnice i rasporeda teorijske i praktične nastave i vježbi u srednjim medicinskim školama s važećim propisima iz područja strukovnog obrazovanja te da u suradnji s učenicima pronađe rješenje koje će im omogućiti primjereniji raspored teorijske i praktične nastave i vježbi i rasterećenje te vrijeme potrebno za učenje i slobodne aktivnosti.

Pravobraniteljica je preporučila ministarstvu da sasluša mišljenje i prijedloge učenika, kako bi i na taj način učenici ostvarili svoje pravo sudjelovanja i pravo da budu saslušani u pitanjima koja se na njih odnose te prilikom donošenja odluka koje utječu na njihov najbolji interes, a koje je zajamčeno člankom 12. Konvencije o pravima djeteta.

Učenici su ukazali na to da u vremenu između održavanja vježbi i praktične nastave, u ranim jutarnjim satima, te održavanja teoretske nastave, u popodnevnim satima, nemaju gdje boraviti, osim na hodniku škole na kojem nemaju uvjeta za učenje ili odmor. Stoga je pravobraniteljica upozorila na odredbe članka 29. stavaka 5. i 6. Zakona o strukovnom obrazovanju koje propisuju da učenik ne može biti istoga dana i na nastavi u ustanovi za strukovno obrazovanje i na praktičnoj nastavi i vježbama kod poslodavca, te da samo iznimno uz opravdane razloge, na zahtjev škole i a uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ministarstvo može odobriti i drukčiju organizaciju nastave. Upozorila je također i na odredbu članka 14. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojom je propisano da je škola dužna osigurati boravak učenicima u školi koji iz objektivnih razloga dolaze prijevremeno ili čekaju prijevoz. Navela je i da uvjeti boravka u školi moraju biti primjereni i za djecu sigurni te ne smiju biti na štetu njihova zdravlja i razvoja te da bi škole trebale osigurati primjerene uvjete za boravak i odmor učenika u školi u vrijeme dok čekaju početak nastave.