Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za pružanje podrške djeci iz Ukrajine

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uputila je 14. ožujka 2022. ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću i državnoj tajnici MUP-a Ireni Petrijevčanin Vuksanović nove preporuke za pružanje podrške i pomoći djeci iz Ukrajine, koje se odnose na izmjene zakonskih propisa.

U cilju bolje zaštite prava i interesa djece, pravobraniteljica je preporučila:

  • S obzirom na aktualni priljev raseljenih osoba koje u velikom broju svakodnevno pristižu u Republiku Hrvatsku, a to su posebice žene i djeca, očekivano je da će među pristiglim osobama biti i veliki broj djece bez pratnje. Iako je Protokolom o postupanju prema djeci bez pratnje uspostavljen sustav postupanja u redovnim situacijama, uslijed nepredviđenih i izvanrednih okolnosti, odnosno primitka većeg broja djece bez pratnje, a kako ne bi došlo do odstupanja od propisanih postupaka prema djeci bez pratnje, potrebno je izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, djecu bez pratnje istaknuti kao posebno ranjivu skupinu, te propisati koja posebna prava, unutar prava stranca pod privremenom zaštitom, pripadaju ovoj skupini.
  • Izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti potrebno je osigurati priznanje ili odobrenje naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi stranim državljanima pod privremenom zaštitom u istom opsegu kao strancima pod supsidijarnom zaštitom i azilantima. Ovoj skupini ljudi bit će potrebno pružanje različitih vrsta psihološke pomoći i podrške: psihološke prve pomoći, psihosocijalne podrške i ublažavanja posttraumatskog stresnog poremećaja. Djeci kao ranjivoj skupini bit će potrebni i drugi oblici pomoći, odnosno i druge socijalne usluge osim psihosocijalne podrške, primjerice, određene naknada za djecu učenike. Stoga, se preporučuje razmatranje opsega prava iz socijalne skrbi propisanih u Zakonu o socijalnoj skrbi te Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, u dijelu koji se odnosi na strance pod privremenom zaštitom, s naglaskom na djecu kao ranjivu skupinu i posebno djecu bez pratnje i djecu s teškoćama u razvoju, u smislu priznanja šireg opsega prava na naknade i usluge iz socijalne skrbi radi njihove zaštite i dobrobiti, prava na život, sigurnost i razvoj.
  • Potrebno je voditi računa o djeci pod privremenom zaštitom koja su u dobi za uključivanje u predškolu te da se apelira na jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave da omoguće uključivanje djece u obvezni predškolski program.
  • Potrebna je registracija sve djece bez pratnje na način da ih se, osim evidentiranja od strane međunarodnih organizacija i državnih tijela države u koju su djeca ušla, prijavi i u Ukrajinska veleposlanstva i konzulate, kako bi svako dijete bilo evidentirano i od strane države Ukrajine.