Izbornik

Pridružite se peticiji Eurochilda za EU povjerenika za djecu

Pridružite se peticiji Eurochilda za EU povjerenika za djecu

Međunarodna organizacija za prava djece Eurochild pokrenula je inicijativu da Europska unija dobije svojeg prvog povjerenika za djecu (commisioner for children).

„Jeste li znali da postoji povjerenik EU za ribarstvo, ali ne i povjerenik za djecu!“ – uvodna je rečenica u apelu kojim Eurochild poziva stručnjake i sve ostale građane, uključujući i djecu, da potpišu online peticiju kojom se predlaže da se među ključnim radnim mjestima u Europskoj komisiji, među povjerenicima za brojna važna područja aktivnosti, po prvi put predvidi i mjesto povjerenika za djecu, s mandatom od 2019. do 2024. To bi bio jedan od načina da Europska unija i na djelu doista pokaže da zaštitu prava djece smatra svojim prioritetom.

U popratnom pismu, koje se zajedno s peticijom upućuje predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku, ističe se kako djeca nisu samo budućnost Europe, već i 20 posto njezine sadašnje populacije na koju izravno utječu sve zakonodavne i ostale aktivnosti EU-a. Stavljanje najboljih interesa djece na vrh dnevnog reda Eropske unije značilo bi zastupanje njihovih interesa u cijelom radu Europske komisije – bilo da j riječ o pravosuđu, socijalnoj skrbi, obrazovanju, tržištu rada ili drugim pitanjima.

Upravo bi to bila zadaća europskog povjerenika za djecu koji bi trebao osigurati da sve politike i fondovi EU-a pozitivno utječu na živote djece koje danas u EU ima oko stotinu milijuna.

Više o peticiji Eurochilda za uvođenje EU povjerenika za djecu, kao i o opisu poslova i odgovornosti toga povjerenika pročitajte ovdje. Na istoj poveznici možete se i sami pridružiti ovoj peticiji.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević podržala je ovu peticiju zajedno sa svojim suradnicima, smatrajući da će to pridonijeti i ostvarivanju temeljnih načela Konvencije o pravima djeteta, kao i članka 3. Konvencije, koji navodi da u razmatranju svih pitanja koja se odnose na djecu uvijek treba dati prednost najboljem interesu djeteta. Rad EU povjerenika za djecu mogao bi pomoći da se na razini EU bolje razumiju potrebe djece te da se osvijeste učinci i posljedice odluka EU-a na život djece, ne samo u Europi već i u drugim zemljama.

Upravo s ciljem prioritetne zaštite najboljeg interesa djeteta pravobraniteljica za djecu zagovara – kako na europskoj i globalnoj tako i na nacionalnoj razini – potrebu postojanja autonomne, specijalizirane i nezavisne institucije za zaštitu i zagovaranje dječjih prava.